Sign In


Objektif


Objektif-objektif program pembaharuan undang-undang korporat di Malaysia adalah:

  • membentuk struktur undang-undang dan kawal selia bagi memudahkan perniagaan; dan
  • menggalak kebertanggungjawaban dan perlindungan pengarah dan ahli-ahli korporat dengan mengambil kira kepentingan pihak-pihak berkepentingan yang lain, sejajar dengan piawaian antarabangsa.​
MYGOVERNMENT
KPDNKK myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC