Sign In
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Maklumat Syarikat

(a) Profil Syar​i​kat

​Merupakan maklumat terkini syarikat yang mengandungi maklumat asas sesebuah syarikat (seperti nama syarikat, nombor pendaftaran, tarikh pemerbadanan, jenis syarikat, status syarikat, alamat berdaftar, alamat perniagaan dan jenis perniagaan yang dijalankan), maklumat modal syer, maklumat pengarah/pegawai syarikat, maklumat pemegang saham, maklumat gadaian (sekiranya ada) dan maklumat penyata kewangan.

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata​​-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.​

Fi profil syarikat tanpa pengesahan secara digital:

Bil.
Perkara
Fi (RM)​​
​1.
Profil Syarikat
10.00​ ​​​

*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.


Fi profil syarikat dengan pengesahan secara digital​​

Bil.
Perkara
Fi (RM)​
1.​
Profil syarikat
10.00
2.​​​
Pengesahan secara digital​
10.00
Jumlah 20.00
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

Klik SAM​PLE
​(b) Financial Comparison

Merupakan maklumat syarikat yang memaparkan perbandingan maklumat penyata kewangan yang telah di audit bagi sesebuah syarikat. Perbandingan boleh dibuat secara 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. 

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.​
Fi financial comparison:
Bil.​​​​
​Perkara​
Fi​ (RM)
1.
Financial comparison untuk 2 tahun
20.00
​2.
​Financial comparison untuk 3 tahun​​
​30.00
​3.
​Financial comparison untuk 5 tahun​
​50.00
4.
Financial comparison untuk 10 tahun
100.00
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

Klik SAMPLE
(c) Financial Historical

Merupakan maklumat syarikat yang memaparkan perbandingan maklumat penyata kewangan yang telah di audit bagi sesebuah syarikat. Perbandingan boleh dibuat secara 2 tahun berdasarkan tahun yang dipilih oleh pelanggan. 

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.
Fi financial historical tanpa pengesahan secara digital:
Bil.​
Perkara
Fi (RM)​
​1.
Financial historical
20.00​ ​​​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.​

Fi financial historical dengan pengesahan secara digital:
Bil.
​Perkara
Fi (RM)
1.
Financial historical
20.00
2.
Pengesahan secara digital​
10.00
Jumlah 30.00

*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.​

Klik SAMPLE(d) Perakuan Keutuhan Syarikat (ACGS)

ACGS merupakan satu dokumen pengesahan yang dikeluarkan oleh SSM bagi mengesahkan kewujudan sesebuah syarikat dan mengesahkan syarikat tersebut telah memenuhi keperluan serah simpan berkanun yang ditetapkan oleh Akta Syarikat 2016 (Akta 777). Berikut merupakan kriteria terhadap pengeluaran ACGS kepada sesebuah syarikat:
 • Syarikat ditubuhkan sekurang-kurangnya 18 bulan daripada tarikh permohonan ACGS;
 • Syarikat telah menyerahsimpan penyata tahunan dan penyata kewangan atau sijil pengecualian syarikat (EPC) yang terkini;
 • Syarikat berstatus ‘existing’ dan bukan dalam proses penggulungan atau pembatalan nama syarikat atau pembubaran;
 • Syarikat bukan berstatus ‘dormant’;
 • Syarikat mempunyai alamat berdaftar;
 • Syarikat atau pengarah-pengarah syarikat tidak mempunyai kompaun tertunggak dengan SSM; dan
 • Syarikat atau pengarah-pengarah syarikat tidak mempunyai sebarang kes pendakwaan tertunggak dengan SSM.

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.​
Fi financial historical tanpa pengesahan secara digital:
Bil.
Perkara
Fi (RM)​
​1.
Perakuan keutuhan syarikat (ACGS)​
100.00​ ​​​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

Klik SAMPLE 


(e) Salinan Imej Dokumen Berkanun Syarikat

Salinan imej dokumen berkanun syarikat adalah merupakan borang yang diserahsimpan oleh sesebuah syarikat berdasarkan ketetapan di bawah Akta Syarikat 2016 (Akta 777). 

Dokumen ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.​

Fi imej dokumen tanpa pengesahan secara digital:

Bil.
Perkara
Fi (RM)
1.
​​​Senarai dokumen​
10.00
2.
Muat turun dokumen
10.00
Jumlah 20.00

*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.


Fi imej dokumen dengan pengesahan secara digital:

Bil.
​Perkara
Fi (RM)
1.
​​​Senarai dokumen​
10.00
2.
Muat turun dokumen
10.00
​​3.
​Salinan diakui benar digital
​10.00
Jumlah 30.00

*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

Klik SAMPLE
(f) Sijil Pemerbadanan/ Pendaftaran​ Syarikat

Di bawah Akta Syarikat 2016, notis perakuan pemerbadanan syarikat akan dikeluarkan kepada pelanggan selepas pemerbadanan syarikat dibuat. Bagaimanapun, sijil pemerbadanan syarikat boleh dibekalkan kepada pelanggan sekiranya ada permohonan oleh pelanggan. 

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.​​
Fi sijil pemerbadanan/ pendaftaran syarikat tanpa pengesahan secara digital:
Bil.
Perkara
Fi (RM)​
​1.
Sijil pemerbadanan/ pendaftaran syarikat
20.00​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.


Fi sijil pemerbadanan syarikat dengan pengesahan secara digital:
Bil.
​Perkara
Fi (RM)
1.
Sijil pemerbadanan/ pendaftaran syarikat
20.00
2.
Pengesahan secara digital
10.00
Jumlah 30.00
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

Klik SAMPLE
(g) Sijil Pertukaran Nama Syarikat

Di bawah Akta Syarikat 2016, notis perakuan pertukaran nama syarikat akan dikeluarkan kepada pelanggan selepas pertukaran nama syarikat dibuat. Bagaimanapun, sijil pertukaran nama syarikat boleh dibekalkan kepada pelanggan sekiranya ada permohonan oleh pelanggan. 

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.​
Fi sijil pemerbadanan syarikat tanpa pengesahan secara digital:

Bil.​
Perkara​
Fi (RM)​
​1.
Sijil pertukaran status syarikat​​
20.00​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.


Fi sijil pertukaran nama syarikat dengan pengesahan secara digital:
Bil.
​Perkara
Fi (RM)
1.​
Sijil pertukaran nama syarikat
20.00
2.​​
Pengesahan secara digital
10.00
Jumlah 30.00
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

Klik SAMPLE
(h) Sijil Pertukaran Status Syarikat

Di bawah Akta Syarikat 2016, notis perakuan pertukaran status syarikat akan dikeluarkan kepada pelanggan selepas pertukaran status syarikat dibuat. Bagaimanapun, sijil pertukaran status syarikat boleh dibekalkan kepada pelanggan sekiranya ada permohonan oleh pelanggan. 

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.
Fi sijil pertukaran status syarikat tanpa pengesahan digital:
Bil.
Perkara
Fi (RM)​
​1.
Sijil pertukaran status syarikat​​
20.00​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.


Fi sijil pertukaran status syarikat dengan pengesahan secara digital:
Bil.
​Perkara
Fi (RM)
1.
Sijil pertukaran status syarikat
20.00
2.
Pengesahan secara digital
10.00
Jumlah 30.00
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

Klik SAMPLE
(i) Butir-butir Pengarah / Pegawai


Produk ini merupakan estrak maklumat daripada borang 49 (Return giving particulars in register of directors, managers dan secretaries and changes of particulars) di bawah Akta Syarikat 1965 & Seksyen 58 (Notification of change in the register of directors, managers and secretaries) di bawah Akta Syarikat 2016 yang telah diserahsimpan oleh pelanggan di SSM. 

Mengandungi 3 segmen iaitu maklumat asas syarikat, maklumat pengarah / pegawai terkini syarikat dan maklumat terdahulu pengarah / pegawai syarikat bagi tempoh 15 tahun kebelakang. 

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.
Fi butir-butir pengarah / pegawai tanpa pengesahan secara digital: 
Bil.
Perkara
Fi (RM)​
​1.
Butir-butir pengarah / pegawai
20.00​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.


Fi butir-butir pengarah / pegawai dengan pengesahan secara digital:
Bil.
​Perkara
Fi (RM)
1.
Butir-butir pengarah / pegawai
20.00
2.
Pengesahan secara digital
10.00
Jumlah 30.00
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

​Klik SAMPLE
(j) B​utir-butir Alamat Berdaftar

Produk ini merupakan estrak maklumat daripada  Seksyen 46 ( Notification for change ini the registered address) di bawah Akta Syarikat 2016 yang telah diserahsimpan oleh pelanggan di SSM.  Mengandungi 2 segmen iaitu maklumat asas syarikat termasuk alamat berdaftar terkini syarikat dan maklumat perubahan-perubahan alamat berdaftar syarikat bermula 31 Januari 2017. 

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.
Fi butir-butir alamat berdaftar tanpa pengesahan secara digital:
Bil.
Perkara
Fi (RM)​
​1.
Butir-butir alamat berdaftar
20.00​​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

Fi butir-butir alamat berdaftar dengan pengesahan secara digital:
Bil.
​Perkara
Fi (RM)
1.
Butir-butir alamat berdaftar
20.00
2.​
Pengesahan secara digital
10.00
Jumlah 30.00
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

​Klik SAMPLE
(k) Butir-butir Modal Syer​

Produk ini merupakan ekstrak maklumat daripada Seksyen 78 (Penyata pengumpukan syer ) di bawah Akta Syarikat 2016 yang telah diserahsimpan oleh pelanggan di SSM.
Mengandungi maklumat asas dan butir butir syer syarikat berdasarkan sepuluh (10) tarikh penyata pengumpukan syer terkini yang diserahsimpan di SSM. 

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.
Fi butir-butir modal syer tanpa pengesahan secara digital:

Bil.
Perkara
Fi (RM)​
​1.
Butir-butir modal syer​
20.00​​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.


Fi butir-butir modal syer dengan dengan pengesahan secara digital:

Bil.
​Perkara
Fi (RM)
1.
Butir-butir modal syer
20.00
2.​
Pengesahan secara digital
10.00
Jumlah 30.00
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

​Klik SAMPLE

(l) Butir-butir Pemegang Syer

Produk ini merupakan ekstrak maklumat daripada Seksyen 51 ( Pemberitahuan butir-butir dan pertukaran dalam daftar anggota) di bawah Akta Syarikat 2016 yang telah diserahsimpan oleh pelanggan di SSM. Mengandungi maklumat asas dan perubahan pegangan syer syarikat berdasarkan sepuluh (10) tarikh perubahan pegangan syer terkini yang diserahsimpan di SSM. 

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.
Fi butir-butir pemegang syer tanpa pengesahan secara digital:

Bil.
Perkara
Fi (RM)​
​1.
Butir-butir pemegang syer​​
20.00​​​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

Fi butir-butir pemegang syer dengan pengesahan secara digital:
Bil.
​Perkara
Fi (RM)
1.
Butir-butir pemegang syer​
20.00
2.​
Pengesahan secara digital
10.00
Jumlah 30.00
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

​Klik SAMPLE
​(m) Butir-butir Setiausaha Syarikat

​Produk ini mengandungi maklumat setiausaha syarikat secara terperinci iaitu maklumat asas syarikat, maklumat setiausaha syarikat terkini dan maklumat setiausaha syarikat terdahulu. 

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.

Fi butir-butir setiausaha syarikat tanpa pengesahan secara digital

Bil.
Perkara
Fi (RM)​
​1.
Butir-butir setiausaha syarik​at
20.00​​​​

*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.


Fi butir-butir setiausaha syarikat dengan pengesahan secara digital

Bil.
​Perkara
Fi (RM)
1.
Butir-butir setia​usaha syarikat
20.00
2.​
Pengesahan secara digital
10.00
Jumlah 30.00

*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

Klik SAMPLE

(n) Profil Firma Juruaudit

Produk ini mengandungi maklumat sesebuah firma juruaudit yang berdaftar dengan SSM yang mengandungi butir-butir firma juruaudit, butir-butir cawangan firma juruaudit, butir-butir juruaudit yang terkini dan butir-butir juruaudit yang terdahulu. 

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.

Fi profil firma juruaudit tanpa pengesahan secara digital:

Bil.
Perkara
Fi (RM)​
​1.
Profil firma juruaudit​
10.00​​​​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.


Fi profil firma juruaudit dengan pengesahan secara digital:

Bil.
​Perkara
Fi (RM)
1.
Profil firma juruaudit
10.00
2.​
Pengesahan secara digital
10.00
Jumlah 20.00

*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

​Klik SAMPLE​​

(o) Gadaian Syarikat​

Merupakan maklumat gadaian terkini syarikat yang mengandungi nama syarikat, nombor syarikat, nombor gadaian, tarikh gadaian, nama pemegang gadaian, status gadaian dan jumlah gadaian.​

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.

Fi gadaian syarikat tanpa pengesahan secara digital

Bil.
Perkara
Fi (RM)​
​1.​
Gadaian Syarikat
20.00​​​​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

Fi gadaian syarikat dengan pengesahan secara digital:
Bil.​​​
​Perkara
Fi (RM)
1.​
Gadaian Syarikat
20.00
2.​
Pengesahan secara digital
10.00
Jumlah 30.00
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.(p) Penglibatan Peribadi Dalam Syarikat

Maklumat berkaitan dengan penglibatan individu sebagai pengarah, pemegang saham, setiausaha, juruaudit atau pelikuidasi dalam mana-mana syarikat yang diperolehi melalui carian menggunakan kad pengenalan baharu / lama, nombor pasport, ID polis atau ID askar.

Boleh didapati melalui portal SSM4U di https://www.ssm4u.com.my ​dengan fi seperti berikut:​


Bil.​​​
​Perkara
Fi SSM (RM)
1.​
Penglibatan Peribadi Pengarah
50.00
2.​
​Penglibatan Peribadi Pemegang Saham
​50.00
3.​
​Penglibatan Peribadi Setiausaha Syarikat
​50.00
4.​
​Penglibatan Peribadi Juruaudit
​50.00
5.​
Penglibatan Peribadi Pelikuidasi​
​50.00


(q) Company Listing

Merupakan maklumat syarikat yang diekstrak mengikut kriteria-kriteria yang disuai padan berdasarkan kehendak pelanggan. Company Listing terbahagi kepada 4 pakej iaitu:
a) Pakej A adalah senarai syarikat yang mengandungi maklumat asas syarikat, alamat berdaftar syarikat, alamat perniagaan syarikat dan kod perniagaan syarikat; 
b) Pakej B adalah senarai syarikat yang mengandungi maklumat asas syarikat, pengarah/ pegawai syarikat, pemegang saham syarikat dan modal syer syarikat; 
c) Pakej C adalah senarai syarikat yang  mengandungi maklumat asas syarikat dan maklumat penyata kewangan syarikat; dan
d) Pakej D adalah senarai syarikat yang mengandungi maklumat asas syarikat dan maklumat gadaian syarikat.

Data maklumat syarikat dibekalkan secara pukal dalam format Excel.

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu: 

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.​

Fi company ​listing​​:

Bil.​
Perkara
Fi (RM)​
​1.
Fi permohonan (untuk lima (5) kali carian dalam tempoh 24 jam dari tarikh bayaran)
20.00​​​​
​2.
​Data senarai syarikat
3.00/syarikat
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

Klik SAMPLE​
​​​
(r) Butir-Butir Pertukaran Nama Syarikat

Maklumat ini memaparkan pertukaran nama lama sesebuah syarikat. Maklumat ini di ekstrak daripada borang 13 (Certification of Incorporation on Change of Name of Company) di bawah Akta Syarikat 1965 dan Seksyen 28 (Change of Name) di bawah Akta Syarikat 2016 yang telah diserahsimpan oleh pelanggan di SSM.

Mengandungi dua (2) segmen utama iaitu maklumat asas sya​rikat dan maklumat pertukaran nama syarikat.

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.​
Fi butir-butir pertukaran nama syarikat:
Bil.
Perkara
Fi (RM)​
​1.
Butir-butir pertukaran nama syarikat​
20.00​​​​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.

​​​
(s) Analisis Saham Syarikat

Maklumat ini memaparkan kedudukan peratusan saham sesebuah syarikat yang dipegang oleh warganegara, Melayu & bumiputera; warganegara, bukan Melayu & bukan bumiputera; bukan warganegara, badan korporat yang dikawal oleh warganegara, Melayu & bumiputera; badan korporat yang dikawal oleh warganegara, bukan Melayu & bukan bumiputera dan badan korporat yang dikawal oleh bukan warganegara.

Mengandungi tiga (3) segmen utama iaitu maklumat asas syarikat, maklumat pemegang saham syarikat terkini dan maklumat analisa saham syarikat.

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.​​

Fi analisa saham syarikat syarikat :

Bil.​
Perkara
Fi (RM)​
​1.
Analisis saham syarikat​
30.00​​​​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan.


​Klik SAMPLE


MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC