Sign In

Pen​afian​​


​Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) menyediakan maklumat dalam laman web ini mengikut budi bicara mutlaknya yang mana konteksnya dianggap sesuai untuk rujukan umum dan maklumat.

Walaupun setiap usaha dibuat untuk memastikan ketepatan, fungsi, dan kebolehpercayaan maklumat dalam laman web ini, ia bukan merupakan  undang-undang atau nasihat profesional. SSM tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kesilapan, kehilangan, kerugian, tuntutan, atau permintaan yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari apa-apa kegunaan atau pergantungan di laman web ini.

Kami menggalakkan anda untuk mendapatkan nasihat profesional anda sendiri untuk mengetahui bagaimana undang-undang dibincangkan dan undang-undang lain yang terpakai bagi anda dan organisasi anda.

Maklumat yang diberikan dalam laman web ini tidak akan menjejaskan fungsi dan kuasa yang diberikan kepada Pendaftar di bawah Akta Syarikat 2016 atau Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pindaan) 2015.


MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC