Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​

Konsultasi Awam​BilNotaFormat
​1.Dokumen Konsultasi Kajian Semula Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 PDF
2.Konsultasi Awam Rang Undang-Undang Syarikat
PDF
3.Konsultasi Awam Rang Undang-Undang Skim Kepentingan PDF
4.Dokumen Konsultasi Berkaitan Garis Panduan Bagi Skim Kepentingan
PDF
5.Ulasan kepada Dokumen Konsultasi berkaitan Garis Panduan bagi Skim Kepentingan PDF
6.Dokumen Konsultatif: Garis Panduan Perakaunan bagi Skim Kepentingan PDF
7.Konsultasi Awam Berhubung Perundangan Subsidiari (Akta Syarikat 2016 [Akta 777]) HTM
8.Konsultasi Awam Bagi pengenalan Rang Undang-Undang Personal Property Securities Registration Di Malaysia PDF
9.Dokumen Konsultasi terhadap Semakan Semula Trust Companies Act 1949
PDF
10.Dokumen Konsultasi berhubung Cadangan Peraturan-Peraturan Syarikat (Perakuan Amalan) 2019​
PDF
​11.Kertas Konsultasi Berhubung Semakan Semula Fi Kelulusan dan Pembaharuan Juruaudit dan Penyelesai
PDF
​12.
​Dokumen Konsultasi bagi Garis Panduan Kerangka Pelaporan Pemunya Benefisial 
PDF
13.
​Dokumen Konsultasi berhubung Rang Undang-Undang Syarikat (Pindaan) 2020
​PDF
​14.
Dokumen Konsultasi berhubung Rang Undang-Undang Perkongsian Liabiliti Terhad (Pindaan) 2020
PDF​​
15.
​Dokumen Konsultasi berhubung Pindaan Jadual di bawah Peraturan 8 Peraturan-Peraturan Syariakt 2017
​PDF

​ ​


MYGOVERNMENT
KPDNKK myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC