Sign In

​​​​​e-Aduan


Mohon rujuk panduan di bawah untuk memastikan aduan anda di proses dengan KADAR SEGERA oleh agensi penguatkuasaan yang berkaitan:

Klasifikasi AduanPenguatkuasa / Bidang ​Kuasa
Kes penipuan Harta Benda / Wang RinggitPolis Diraja Malaysia (PDRM) urusetia_jsjk[at]rmp.gov.my
 1. Gores dan Menang
 2. Penipuan Pembelian Jual Beli Barangan Pengguna
 3. MLM
 4. Hak Cipta / Harta Intelek
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan e-aduan[at]kpdnkk.gov.my Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) https://ttpm.kpdnkk.gov.my/portal/index.php/my/
 1. Skim Cepat Kaya
 2. Skim Pelaburan Emas / Wang Tunai
 3. Forex (tukaran wang asing)
 4. Pengambilan Deposit Dengan Tujuan Pelaburan
Bank Negara Malaysia bnmtelelink[at]bnm.gov.my
Rumah terbengkalai/tidak siap Masalah dengan kontraktorTribunal Perumahan enforcement[at]kpkt.gov.myLembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
Pelarian CukaiLembaga Hasil Dalam Negeri pelariancukai[at]HASIL.GOV.MY
Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) speakup[at]epf.gov.my
 1. Tuntutan balik pelaburan/kerugian/isu dalam syarikat
 2. Perlanggaran Kontrak
Mohon untuk mendapatkan pandangan mana-mana pengamal undang-undang yang bertauliah untuk tindakan sivil.
 • Aduan-aduan selain daripada di atas boleh dirujuk kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekiranya berkaitan.
 • Peringatan : Segala Aduan palsu yang dikemukakan boleh didakwa di bawah Kanun Keseksaan (Akta 574).
Sila klik di si​ni​ ​jika tuan/puan ingin membuat aduan atau per​tanyaan berhubung produk dan perkhidmatan SSM. ​
MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC