Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Akta Perkongsian​ Liabiliti Ter​​​had​​​​


Perundangan

​Bil.Perundangan
Format
1.
Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 [Akta 743] (sebagaimana pada 1 Mac 2017)
PD​F​​​​​
​2.
​Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa [Akta 743]
PDF
3.
Peraturan-Peraturan Perkongsian Liabiliti Terhad 2012
PDF​​
​4.
​Peraturan-Peraturan Perkongsian Liabiiti Terhad (Pindaan) 2016
PDF
5.
​Akta Perkongsian Liabiliti Terhad (Pindaan) 2015
PDF
6.
​Penetapan Tarikh Permulaan Kuat Kuasa [Akta A1477]
​PDF
7.
P​eraturan-Peraturan Perkongsian Liabiiti Terhad (Penepian Fi) 2020​
​PDF
​​8.
​Perintah Perkongsian Liabiliti Terhad (Pindaan Jadual Pertama) 2022
​PDF
9.
​Penetapan di bawah Seksyen 6 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 [Akta 32​]
PDF
​10.
​Arahan Menteri di bawah perenggan 13(2)(d) 
PDF​​Garis Panduan Perkongsian Liabiliti Terhad

Bil.Garis Panduan Perkongsian Liabiliti TerhadFormat
1.Manual Serahsimpan Perakuan Tahunan Oleh Perkongsian Liabiliti Terhad Secara Dalam Talian P​​DF
2.Garis Panduan Pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad
P​DF
3.
Garis Panduan Pengisytiharan Pembubaran Dalam Penggulungan Secara Sukarela Sebuah Perkongsian Liabiliti​
PDF
​4.
​Guideline for the Reporting Framework for Beneficial Ownership of Legal Persons
PDF​​
5.​
​Garis Panduan Nama Perkongsian Liabiliti Terhad
PDF​​​​

​​


Nota Amalan

​Bil.Nota AmalanFormat
1.SSM’s Practice Note No. 2/2016 : Limited Liability Partnerships Act 2012 - Acquiring Of Land By A Limited Liability Partnership And Related Matters PDF
2.SSM’s Practice Note No. 1/2016 : Limited Liability Partnerships Act 2012 - Requirements Relating To The Lodgement Of Annual Declaration By A Limited Liability Partnership
PDF
​3. 
​SSM's Practice Note No.1/2019 : Limited Liability Partnerships Act 2012 - Procuders for Rectification of Documents Lodge and Registered with the Companies Commission of Malaysia
PDF
​4.
Practice Note No.2/2016 (Revised- 10 July 2023)-Acquiring of land by Limited Liability Partnership & related matters​
​PDF​ (Updated 10/7/2023)​

​​Pekeliling

​​Bil.Pekeliling
Format
1.​
Pembukaan Akaun Bank Untuk Perkongsian Liabiliti Terhad ​​
PDF
Borang

​Bil.Borang
Format
1.
Notis Pelantikan Penerima Atau Penerima dan Pengurus
PDF​​​
2.
Penyata Hal Ehwal Syarikat
PDF
​3.
​Affidavit Memperakui Penyata Hal Ehwal Syarikat
PDF
​4.
Akaun Penerimaan & Pembayaran oleh Penerima Atau Penerima dan Pengurus​PDF​​​
​5.​
​Notis Pemberhentian Jawatan Oleh Penerima Atau Penerima dan Pengurus
​PDF

MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC