Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​Maklumat Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)


(a) Profil PLT

Merupakan maklumat terkini yang mengandungi maklumat asas PLT (seperti nama PLT, nombor pendaftaran PLT, jenis pendaftaran PLT & tarikh pendaftaran PLT), status PLT, tarikh pengisytiharan, alamat pejabat berdaftar, alamat perniagaan, maklumat rakan kongsi, pegawai pematuhan, jenis perniagaan yang dijalankan dan butiran perhubungan (e-mel).​

Boleh didapati melalui portal pelanggan SSM-MyLLP di https://www.ssm4u.com.my dengan fi seperti berikut:

​​Perkara
​Fi bayaran (RM)
​(a) Profil PLT
​20.00​​​​​
​​​Jumlah
20.00​

​Klik SAMPLE


(b) Sijil Pendaftaran PLT​​​

Di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 (Akta 743), notis perakuan pendaftaran LLP akan dikeluarkan kepada pelanggan selepas pendaftaran telah dibuat. Bagaimanapun, sijil pendaftaran PLT boleh dibekalkan sekiranya ada permohonan oleh pelanggan.

Boleh didapati melalui portal pelanggan SSM-MyLLP https://www.ssm4u.com.my​​ dengan fi seperti berikut:​
​Perkara
​Fi bayaran (RM)
​(a) Sijil Pendaftaran PLT​
​20.00
​Jumlah
20.00

​Klik SAMPLE


(c) Sijil Pertukaran Nama PLT

Sijil pertukaran nama  Perkongsian Liabiliti Terhad  (PLT) dikeluarkan kepada pelanggan selepas  pertukaran nama PLT berjaya dilakukan. ​Sijil pertukaran nama PLT ini boleh diperolehi di Portal XCESS melalui pautan  https://www.ssm4u.com.my dengan fi seperti berikut:

PerkaraFi (RM)
Sijil Pertukaran Nama PLT20.00
Jumlah20.00

 

Klik SAMPLE


(d) Penglibatan Peribadi Pekongsi & Pegawai Pematuhan

Merupakan maklumat berkaitan Penglibatan Peribadi Pekongsi dan Pegawai Pematuhan PLT yang boleh dibuat carian dengan menggunakan nombor kad pengenalan baharu /lama, nombor pasport, ID Polis atau ID Askar. 

Boleh didapati melalui portal SSM4U di https://www.ssm4u.com.my dengan fi seperti berikut:​
​Perkara
​Fi bayaran (RM)
Penglibatan Peribadi Pekongsi & Pegawai Pematuhan
​100.00
​Jumlah
​100.00

​Klik SAMPLE


(e) Salinan Imej Dokumen Berkanun PLT

Salinan imej dokumen berkanun PLT adalah merupakan borang yang diserahsimpan oleh sesebuah PLT berdasarkan ketetapan di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012. ​Salinan imej dokumen berkanun PLT ini boleh diperolehi di portal XCESS melalui pautan  https://www.ssm4u.com.my dengan fi seperti berikut:

PerkaraFi (RM)
Senarai Dokumen10.00
Muat Turun Dokumen5.00
Jumlah15.00

 

Klik SAMPLE

 

(f) Perakuan Keutuhan Perkongsian Liabiliti Terhad (ALLPGS)

Merupakan satu dokumen pengesahan yang dikeluarkan oleh SSM bagi mengesahkan kewujudan sesebuah Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) dan mengesahkan PLT tersebut telah memenuhi keperluan serah simpan berkanun yang ditetapkan oleh Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012.

Berikut merupakan kriteria terhadap pengeluaran ALLPGS kepada sesebuah PLT:

  1. PLT telah  ditubuhkan sekurang-kurangnya 18 bulan daripada tarikh permohonan ALLPGS;
  2. PLT telah  menyerahsimpan perakuan tahunan yang terkini;
  3. PLT berstatus 'existing' dan bukan dalam proses penggulungan atau pembatalan nama PLT atau pembubaran;
  4. PLT mempunyai alamat berdaf tar;
  5. PLT atau pekongsi PLT tidak mempunyai kompaun tertunggak dengan SSM; dan
  6. PLT atau pekongsi PLT tidak mempunyai sebarang kes pendakwaan tertunggak dengan SSM.

ALLPGS ini boleh diperolehi di Portal XCESS melalui pautan  https://www.ssm4u.com.my dengan fi seperti berikut:

PerkaraFi (RM)
ALLPGS50.00
Jumlah50.00

 

Klik SAMPLE​​


MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC