Sign In

​​​​​​​​​​​​Maklumat Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)


(a) Profil PLT

Merupakan maklumat terkini yang mengandungi maklumat asas PLT (seperti nama PLT, nombor pendaftaran PLT, jenis pendaftaran PLT & tarikh pendaftaran PLT), status PLT, tarikh pengisytiharan, alamat pejabat berdaftar, alamat perniagaan, maklumat rakan kongsi, pegawai pematuhan, jenis perniagaan yang dijalankan dan butiran perhubungan (e-mel).​

Boleh didapati melalui portal pelanggan SSM-MyLLP di https://www.myllp.com.my​ dengan fi seperti berikut:

​​Perkara
​Fi bayaran (RM)
​(a) Profil PLT
​20.00​​​​​
​​​Jumlah
20.00​

​Klik SAMPLE


(b) Sijil Pendaftaran PLT

Di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 (Akta 743), notis perakuan pendaftaran LLP akan dikeluarkan kepada pelanggan selepas pendaftaran telah dibuat. Bagaimanapun, sijil pendaftaran PLT boleh dibekalkan sekiranya ada permohonan oleh pelanggan.

Boleh didapati melalui portal pelanggan SSM-MyLLP https://www.myllp.com.my​ dengan fi seperti berikut:​
​Perkara
​Fi bayaran (RM)
​(a) Sijil Pendaftaran PLT​
​20.00
​Jumlah
20.00

​Klik SAMPLE


MYGOVERNMENT
KPDNKK myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC