Sign In

​​​​​​​​​​​​​Maklumat Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)


(a) Profil PLT

Merupakan maklumat terkini yang mengandungi maklumat asas PLT (seperti nama PLT, nombor pendaftaran PLT, jenis pendaftaran PLT & tarikh pendaftaran PLT), status PLT, tarikh pengisytiharan, alamat pejabat berdaftar, alamat perniagaan, maklumat rakan kongsi, pegawai pematuhan, jenis perniagaan yang dijalankan dan butiran perhubungan (e-mel).​

Boleh didapati melalui portal pelanggan SSM-MyLLP di https://www.ssm4u.com.my dengan fi seperti berikut:

​​Perkara
​Fi bayaran (RM)
​(a) Profil PLT
​20.00​​​​​
​​​Jumlah
20.00​

​Klik SAMPLE


(b) Sijil Pendaftaran PLT​​​

Di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 (Akta 743), notis perakuan pendaftaran LLP akan dikeluarkan kepada pelanggan selepas pendaftaran telah dibuat. Bagaimanapun, sijil pendaftaran PLT boleh dibekalkan sekiranya ada permohonan oleh pelanggan.

Boleh didapati melalui portal pelanggan SSM-MyLLP https://www.ssm4u.com.my​​ dengan fi seperti berikut:​
​Perkara
​Fi bayaran (RM)
​(a) Sijil Pendaftaran PLT​
​20.00
​Jumlah
20.00

​Klik SAMPLE

(c) Penglibatan Peribadi Pekongsi & Pegawai Pematuhan

Merupakan maklumat berkaitan Penglibatan Peribadi Pekongsi dan Pegawai Pematuhan PLT yang boleh dibuat carian dengan menggunakan nombor kad pengenalan baharu /lama, nombor pasport, ID Polis atau ID Askar. 

Boleh didapati melalui portal SSM4U di https://www.ssm4u.com.my dengan fi seperti berikut:

​Perkara
​Fi bayaran (RM)
Penglibatan Peribadi Pekongsi & Pegawai Pematuhan
​100.00
​Jumlah
​100.00

​Klik SAMPLE​​

MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC