Sign In

​​​Soalan-soalan Lazim


S1. Bagaimana saya hendak mendaftar untuk sesebuah program latihan? 

​J1. Anda boleh fakskan borang pendaftaran kepada kami di talian (03) 22994451/52. Borang pendaftaran ini boleh dimuat turun daripada laman web kami. Borang ini juga boleh didapati daripada ‘Training Calendar’.

Pendaftaran diambil kira berdasarkan ‘First come fisrt served basis’.

Pendaftaran pada hari program tidak akan diterima. Semua pendaftaran MESTI dikemukakan kepada SSM disertakan dengan bayaran penuh lima (5) hari bekerja sebelum program. Kemasukan tidak akan dibenarkan kecuali pembayaran atau surat jaminan diterima.


S2. Bagaimana saya hendak membuat pembayaran?

J2. Terma Pembayaran

  • Pembayaran atas nama ‘SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA’
  • Bayaran boleh dibuat secara tunai/ cek/bank draf/ kad kredit/ wang pos atau kiriman wang.
  • Pembayaran bagi setiap program mestilah dibayar berasingan.
  • Hanya cek yang dikeluarkan oleh syarikat / firma boleh diterima. Syarikat / Firma yang mengeluarkan cek tidak sah laku akan disenarai hitamkan.
  • Cek peribadi tidak akan diterima
  • Di belakang setiap instrumen pembayaran, sila nyatakan nama peserta) (maksimum 5), No. Lesen Setiausaha / Nama Badan Profesional (jika ada), tarikh program dan kod acara.
  • Lampirkan satu salinan Borang Pendaftaran (jika bayaran dibuat sebelum tarikh program) atau Inbois (jika pembayaran dibuat selepas tarikh program) semasa mengemukakan bayaran.
  • Pembayaran boleh dibuat di SSM, Tingkat 17, Menara SSM @ Sentral, Kuala Lumpur dan di semua cawangan SSM di Malaysia.

S3. Adakah pendaftaran dikira sah selepas borang difaks?

J3. Tidak. Pendaftaran dikira sah setelah pembayaran sepenuhnya telah dibuat dan peserta telah menerima surat pengesahan daripada COMTRAC.

S4. Bolehkah saya menggantikan tempat saya dengan peserta lain?

​J4. Pembatalan.
Tiada bayaran balik diberikan sekiranya peserta membuat keputusan untuk membatalkan pendaftaran mereka tetapi peserta gantian adalah dialu-alukan. Pemberitahuan bertulis mengenai nama pengganti mesti diterima oleh COMTRAC sekurang-kurangnya tiga (3) hari bekerja sebelum program. Sebarang perbezaan dalam bayaran akan dikenakan berdasarkan situasi.

Pemindahan
Tiada bayaran balik diberikan sekiranya peserta gagal menghadiri program. Pemindahan yuran pendaftaran untuk program lain adalah tidak dibenarkan.


S5. Bolehkah saya dapatkan sijil gantian?

​J5. Sekiranya terdapat kesalahan pada nama atau nombor kad pengenalan yang dilakukan sendiri oleh peserta semasa pendaftaran ataupun kehilangan sijil, peserta akan dikenakan caj sebanyak RM30.00 (Termasuk 6% GST) untuk (setiap keping sijil gantian) bagi tujuan kos pentadbiran.


S6. Adakah program akan dibatalkan atau ditangguh?

​J6. COMTRAC mempunyai hak untuk menangguh tarikh/tempat dan membatalkan program sekiranya terdapat atas alasan yang tidak dapat dielakkan. Dalam kes pembatalan oleh COMTRAC, bayaran balik sepenuhnya akan diberikan kepada peserta.


Q7. Adakah yuran latihan COMTRAC tertakluk kepada GST?

​A7. Latihan COMTRAC dan kos pentadbiran adalah tertakluk kepada 6% GST di bawah Akta GST 2014.​
MYGOVERNMENT
KPDNKK myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC