Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Maklumat Perniagaan


(a) Profil Perniagaan​
Merupakan maklumat terkini perniagaan yang mengandungi  maklumat asas sesebuah perniagaan (seperti nama perniagaan, nombor pendaftaran, tarikh pendaftaran, tarikh luput pendaftaran, bentuk perniagaan, status perniagaan, alamat utama perniagaan, alamat perniagaan, jenis perniagaan yang dijalankan dan maklumat cawangan perniagaan (sekiranya ada)), maklumat terkini pemilik dan maklumat terdahulu pemilik. 

Boleh didapati melalui portal ssm e-I​nfo di https://www.ssm-einfo.my  atau portal MYDATA-SSM di https://www.mydata-ssm.com.my dengan fi seperti berikut : 

 Fi profil perniagaan tanpa pengesahan secara digital:

​No.PerkaraFi ​SSM (RM)
Caj​ perkhidmatan(RM)
SST (6%)Jumlah (RM)
1.Profil perniagaan
10.005.000.3015.30
* Cukai perkhidmatan sebanyak 6% dikenakan ke atas caj perkhidmatan

Fi p​rofil perniagaan dengan p​engesahan secara digital​:

No.PerkaraFi SSM (RM)
Caj​ p​erkhidmatan(RM)SST (6%)Jumlah (RM)
1.Profil perniagaan
10.00​
5.000.3015.30
2.Pengesahan secara digital5.005.000.3010.30
Jumlah 15.00 10.00 0.6025.60
* Cukai perkhidmatan sebanyak 6% dikenakan ke atas caj perkhidmatan
Klik SAMPLE

(b) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan​

Salinan sijil perakuan pendaftaran perniagaan boleh dibekalkan kepada pelanggan sekiranya ada permohonan oleh pelanggan.

Sijil perakuan pendaftaran perniagaan boleh diperolehi di dalam dua versi iaitu bahasa melayu dan bahasa inggeris melalui portal MYDATA-SSM di https://www.mydata-ssm.com.my dengan fi seperti berikut:

Fi p​rofil perniagaan dengan p​engesahan secara digital​:​
​​
No.Perkara
Fi SSM (RM)Caj perkhidmatan (RM)SST (6%)Jumlah (RM)
1.Salinan sijil perakuan pendaftaran perniagaan10.003.000.18
13.18
2.
Pengesahan secara digitalNil3.000.18
  3.18
Jumlah 10.00​6.00 0.36
16.36
* Cukai perkhidmatan sebanyak 6% dikenakan ke atas caj perkhidmatan
Klik SAMPLE

(c) Surat​ Pengesahan Tamat ​Tempoh ​​Pendaftaran Perniagaan


Surat pengesahan tamat tempoh pendaftaran perniagaan merupakan satu dokumen sokongan yang mengesahkan status sesebuah pendaftaran perniagaan telah tamat tarikh luput perniagaan (expired). 

Status pendaftaran perniagaan mestilah telah luput semasa permohonan dibuat tanpa mengambil kira tempoh tarikh luput tersebut dan Surat pengesahan penamatan perniagaan ini boleh dibeli oleh sesiapa sahaja. 

Surat pengesahan penamatan perniagaan ini boleh didapati melalui portal SSM e-Info di https://www.ssm-einfo.my/ atau portal MYDATA-SSM di https://www.mydata-ssm.com.my/​ dengan fi seperti berikut :

​No.PerkaraFi SSM (RM)
Caj​ perkhidmatan(RM)
SST (6%)Jumlah (RM)
1.Surat pengesahan tamat tempoh pendaftaran perniagaan
10.00​​
3.00
0.18
13.18
 * Cukai perkhidmatan sebanyak 6% dikenakan ke atas caj perkhidmatan​

(d) Penglibatan Peribadi Dalam Perniagaan


Maklumat berkaitan dengan penglibatan pemilik perniagaan dalam mana-mana perniagaan yang diperolehi melalui carian nombor kad pengenalan baharu. 

Boleh didapati melalui portal SSM4U di https://www.ssm4u.com.my​ dengan fi seperti berikut:

Perkara​
Fi SSM (RM)
Penglibatan peribadi Pemilik Perniagaan​
10.00
Klik SAMPLE​​
​​​
MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC