Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Maklumat Perniagaan


(a) ​Profil Perniagaan

Merupakan maklumat terkini perniagaan yang mengandungi  maklumat asas sesebuah perniagaan (seperti nama perniagaan, nombor pendaftaran, tarikh pendaftaran, tarikh luput pendaftaran, bentuk perniagaan, status perniagaan, alamat utama perniagaan, alamat perniagaan, jenis perniagaan yang dijalankan dan maklumat cawangan perniagaan (sekiranya ada)), maklumat terkini pemilik dan maklumat terdahulu pemilik. 

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.​​
 Fi profil perniagaan tanpa pengesahan secara digital:

​No.​
Perkara
Fi (RM)
1.
Profil perniagaan
10.00
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan
Fi p​rofil perniagaan dengan p​engesahan secara digital​:

No.
Perkara
Fi (RM)
1.
Profil perniagaan
10.00​
2.
Pengesahan secara digital5.00
Jumlah 15.00
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan

Klik SAMPLE

(b) Salinan Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan

Salinan sijil perakuan pendaftaran perniagaan boleh dibekalkan kepada pelanggan sekiranya ada permohonan oleh pelanggan.

Sijil perakuan pendaftaran perniagaan boleh diperolehi di dalam dua versi iaitu bahasa melayu dan bahasa inggeris melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu: 

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.​​
Fi salinan sijil perakuan pendaftaran perniagaan dengan pengesahan secara digital :
​​
No.
Perkara
Fi SSM (RM)
1.
Salinan sijil perakuan pendaftaran perniagaan10.00
2.
Pengesahan secara digitalNil
Jumlah 10.00​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan

Klik SAMPLE

(c) Surat Pengesahan Tamat Tempoh Perakuan Pendaftaran Perniagaan

Surat pengesahan tamat tempoh pendaftaran perniagaan merupakan satu dokumen sokongan yang mengesahkan status sesebuah pendaftaran perniagaan telah tamat tarikh luput perniagaan (expired). 

Status pendaftaran perniagaan mestilah telah luput semasa permohonan dibuat tanpa mengambil kira tempoh tarikh luput tersebut dan Surat pengesahan penamatan perniagaan ini boleh dibeli oleh sesiapa sahaja. 

Maklumat ini boleh didapati melalui portal penyedia perkhidmatan iaitu:

 1. SSM e-Info portal at https://www.ssm-einfo.my;
 2. MYDATA-SSM portal at https://www.mydata-ssm.com.my;
 3. SSM Search portal at https://www.ssmsearch.com; or
 4. SSM SAFEDATA at https://www.safedata-ssm.com.​​

Fi surat pengesahan tamat tempoh pendaftaran perniagaan tanpa pengesahan secara digital:

​No.
Perkara
Fi (RM)​
1.
Surat pengesahan tamat tempoh pendaftaran perniagaan
10.00​​
*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan

Fi surat pengesahan tamat tempoh pendaftaran perniagaan dengan pengesahan secara digital:​

​No.
Perkara​
Fi (RM)
​​1.​
​Surat pengesahan tamat tempoh pendaftaran perniagaan
​10.00
​2.​
​Pengesahan secara digital
​5.00
​Jumlah
​15.00

*Tidak termasuk caj perkhidmatan & cukai perkhidmatan sebanyak 8% dikenakan ke atas caj perkhidmatan


(d​) Penglibatan Peribadi Dalam Perniagaan​

Maklumat berkaitan dengan penglibatan pemilik perniagaan dalam mana-mana perniagaan yang diperolehi melalui carian nombor kad pengenalan baharu/ lama, nombor pasport, ID polis atau ID tentera.​

Boleh didapati melalui portal SSM4U di https://www.ssm4u.com.my​ dengan fi seperti berikut:

​No.
Perkara​
Fi SSM (RM)
​1​.
Penglibatan peribadi Pemilik Perniagaan​
10.00
​​​

MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC