Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Anggota Suruhanjaya​
YBhg. Datuk Azman Mohd. Yusof telah dilantik sebagai Pengerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pada 15 April 2022. Beliau merupakan pemegang Sarjana Muda Pentadbiran Awam dari West Texas State University/Texas A&M West Texas, USA dan Sarjana Polisi Awam dari Graduate School of Policy Science, Saitama University, Japan. Beliau juga merupakan pemegang Diploma Pentadbiran Awam dari Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).

 

YBhg. Datuk Azman Mohd. Yusof mempunyai pengalaman luas dalam bidang perancangan, pengurusan sumber manusia, dan dasar awam. Beliau pernah menyandang pelbagai jawatan di beberapa kementerian dan badan kerajaan seperti Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sejak tahun 1992 hingga 2018. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Setiausaha Kerajaa​n Negeri Perlis sejak tahun 2019 se​belum dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada 30 Mac 2022.

 

Sehingga kini, beliau telah mengikuti banyak Program Pembangunan Eksekutif di peringkat antarabangsa. Antaranya di Harvard Business School, Boston USA; INSEAD Singapore; Oxford University (Blavatnik School of Government) UK; dan, Mt. Eliza Business School di Melbourne Australia. Program-program lain yang pernah disertai ialah di Korea (COTI), Jerman (Caris Duisberg Centren), dan Georgia (Digital Government). Beliau juga pernah mewakili negara di bawah Management of Social Transformation Program, UNESCO dan lain-lain program di bawah UNICEF dan UNDP.


​​ ​ ​


 

YBrs. Encik Shamshawal Azraai bin Ahmad dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 17 April 2020. Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) dan Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Shariah) (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).

 
YBrs. Encik Shamshawal Azraai merupakan peguambela dan peguamcara serta rakan kongsi di Tetuan Ahmad Shahabudin & Co. sejak tahun 1999 sehingga sekarang. Beliau pernah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pelajar Islam Malaysia (YPIM) pada tahun 2013 hingga 2015. Beliau juga terlibat secara aktif dalam bidang perundangan dan politik di Terengganu.​​ 
Prof. Dr. Normah binti Haji Omar telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 1 November 2020. Beliau merupakan pengasas kepada Institut Penyelidikan Perakaunan (ARI), Universiti Teknologi Mara (UiTM), iaitu sebuah Pusat Kecemerlangan Institusi Pengajian Tinggi (HICoE) yang bersifat global dan diiktiraf serta dibiayai oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Beliau turut merupakan Felo Penyelidik Kanan di ARI HICoE. Selain itu, beliau juga merupakan ahli kepada dua badan perakaunan profesional yang terkenal di peringkat global iaitu Certified Practising Accountants (CPA Australia) dan Certified Management Accountants (CMA Australia)

 
Bidang pengkhususan kajian beliau adalah Integriti Korporat, Tadbir Urus, laporan kewangan, Perakaunan Pengurusan, Kewangan Islam dan Kriminologi Kewangan Islam. Sebagai pendokong kepada pentafsiran kajian lapangan/industri, Prof. Dr. Normah telah menjalinkan banyak kerjasama dengan Agensi Kerajaan, Badan Profesional, Pengawalselia, Organisasi Bukan Kerajaan dan sektor korporat di dalam dan luar negara. Beliau juga telah berjaya menyelesaikan projek penyelidikan seperti Penaarafan Tadbir Urus Korporat bersama Institut Tadbir Urus Korporat Malaysia (MICG); Sistem Penilaian Integriti Korporat bersama Institut Integriti Malaysia; Pematuhan & Keberkesanan Regim Anti Pengubahan Wang Haram bersama Persatuan Bank-Bank Malaysia dan Kumpulan Jalinan Kerjasama Pegawai Pematuhan (CONG); dan Penilaian ke atas Organisasi Bukan Keuntungan bagi Penggubahan Wang Haram & Pembiayaan Keganasan bersama Pendaftar Pertubuhan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Antara bidang kepakaran beliau adalah termasuk Perakaunan Pengurusan & Laporan Kewangan; Tadbir Urus Korporat & Integriti Korporat; dan Forensik Akaun & Kriminologi Kewangan. 

 
Prof. Dr. Normah banyak menghasilkan penulisan untuk pelbagai artikel dan jurnal akademik terbitan Malaysia dan Antarabangsa. Beliau turut mengarang buku berkaitan tadbir urus korporat, integriti korporat dan kriminologi kewangan.  Prof. Dr. Normah memperolehi BBA (Accounting) daripada University of Iowa, USA; MBA (Accounting) daripada Southern Illinois University, USA; dan Ph.D (Accounting) daripada Manchester Metropolitan University U.K. 

 
Prof. Dr. Normah adalah Timbalan Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa Pengasas Asia-Pacific Management Accounting Association (APMAA), sebuah persatuan profesional di peringkat antarabangsa yang berpengkalan di Jepun. Beliau juga dilantik sebagai Sarjana Jemputan/Profesor di beberapa buah universiti di luar negara. Beliau turut menerima beberapa anugerah di peringkat antarabangsa untuk ARI antaranya, Global Islamic Finance Awards (GIFA by UK Islamic Finance Agency – EdBiz consulting) untuk enam tahun berturut-turut (2014 – 2019); ASEAN Risk Educator Award (2017 & 2018); UK ACQ’s Gamechanger Award (2018), Cambridge IFA Womani Awards; dan dinamakan sebagai the Second Most Influential Women in Islamic Finance & Business in 2019. ​
​​


 
 
YBrs. Encik Mohd Sakeri bin Abdul Kadir telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya pada 1 Januari 2021. Beliau mempunyai lebih 27 tahun pengalaman dalam perkhidmatan awam dengan penempatan pertama beliau di Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan. Beliau pernah berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi sebelum ditempatkan semula di Kementerian Kewangan pada tahun 2006. Sebelum dilantik sebagai Setiausaha Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun, beliau pernah ditempatkan sebagai Timbalan Pengarah Belanjawan Negara dan Timbalan Setiausaha Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan.

 
YBrs. Encik Mohd Sakeri adalah pemegang Sarjana Ekonomi daripada Universiti Putra Malaysia dan Sarjana Muda Ekonomi Matematik daripada Temple University, Philadelphia, Amerika Syarikat. Beliau juga memiliki Diploma Pentadbiran Awam daripada Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) dan Sijil Perancangan, Pemantauan dan Penilaian Program daripada University of Bologna, Itali.​
              
 
YBrs. Encik Tan Gim Tuan dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 24 Februari 2021. Beliau memperolehi Sarjana Muda Ekonomi (B.EC) dan Sarjana Muda Undang-Undang (LLB.) dari Monash University, Melbourne, Australia.

 
YBrs. Encik Tan Gim Tuan merupakan seorang Penasihat Undang-undang. Beliau pernah berkhidmat sebagai peguambela dan peguamcara di Tetuan Nazri Aziz & Wong serta Tetuan CW Loh & Associates. Pada masa ini beliau terlibat secara aktif dalam bidang perundangan dan komuniti di Selangor.


 

 
 


YBhg. Datuk Selva Kumar dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 15 Mac 2021. Beliau memegang Sarjana Muda Undang-Undang (LLB.) dari University of London, United Kingdom. YBhg. Datuk Selva Kumar merupakan seorang peguambela dan peguamcara di Selva Mookiah & Associates. Beliau pernah menjadi rakan kongsi di Tetuan Badri, Kuhan Yeoh & Ghandi.


YBhg. Datuk Selva Kumar mempunyai 27 tahun pengalaman dalam memberikan perkhidmatan perundangan dan khidmat nasihat yang komprehensif di dalam dan luar negara. Anak guam beliau terdiri daripada syarikat-syarikat sendirian dan awam di Malaysia serta badan bukan kerajaan di semua sektor ekonomi. Beliau memberi khidmat nasihat berkaitan urusan korporat dan komersil yang melibatkan transaksi rentas sempadan, litigasi korporat dan sivil, perkhidmatan perundangan berkaitan forensic audit dan due diligence, usaha sama antarabangsa, penstrukturan korporat, perundangan hartanah, praktis perbankan, pematuhan kawal selia korporat, undang-undang percukaian, kesetiausahaan syarikat dan penyenaraian di Bursa Malaysia Securities Berhad. Beliau turut mewakili pelanggan dalam litigasi dan menyediakan perkhidmatan penyelesai pertikaian dan memberi nasihat dalam urusan yang berkaitan.


Selain itu, beliau merupakan seorang Notari Awam di Malaysia. Beliau juga dilantik sebagai Professor Adjung dan memangku jawatan Pengerusi di AIMST University.​
YBrs. Encik Kilat Beriak dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 15 Mac 2022. Beliau telah menerima Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (LLB.) dari University of Melbourne, Victoria, Australia pada tahun 1986.

 

YBrs. Encik Kilat Beriak telah diterima masuk dan berdaftar sebagai seorang peguambela dan peguamcara di Mahkamah Tinggi Malaya dan juga terus dilantik sebagai peguambela di Mahkamah Tinggi Borneo pada tahun 1987. Pada tahun 2007, beliau telah ditauliahkan sebagai Master Mediator di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Beliau bergiat aktif dalam amalan perundangan sejak diterima sebagai seorang peguam, terutamanya yang berkaitan dengan litigasi sivil, termasuk komersil, kontraktual, insurans, perbankan dan urusan korporat.


Pada masa ini, beliau merupakan Timbalan Presiden di Dayak Chamber of Commerce and Industry (DCCI). Beliau juga merupakan Setiausaha dan Naib Presiden Persatuan Peguambela Sarawak dan pada masa yang sama menjadi Pengerusi cawangan Kuching.
​​
Datuk Nor Azimah Abdul Aziz merupakan Ketua Pegawai Eksekutif, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Sebelum pelantikan beliau sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada 1 Mei 2020, beliau merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Kawal Selia dan Penguatkuasaan dan seterusnya menyandang jawatan sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Korporat antara tahun 2016 sehingga 2020. Memulakan perkhidmatan dengan SSM sebagai Pengurus Besar di Jabatan Polisi, Perancangan dan Pembangunan Korporat pada tahun 2003. Kerjaya beliau bermula pada tahun 1992 sebagai Peguam Bela & Peguam Cara dan seterusnya berkhidmat sebagai Pensyarah Undang-Undang di Jabatan     Perakaunan, Fakulti Perniagaan dan Pengurusan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Sewaktu berkhidmat di UKM, beliau telah dipinjamkan ke Jabatan Kawal Selia dan Piawaian di Institut Akauntan Malaysia (MIA) pada Julai 2000. 

Berpengalaman luas dalam inisiatif reformasi undang-undang dan telah menyelia pembangunan perundangan yang penting di bawah bidang kuasa SSM antaranya Akta Syarikat 2016, Akta Skim Kepentingan 2016, Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 dan Akta Syarikat (Pindaan) 2007. Beliau kini merupakan Ahli Lembaga Pengawasan Audit (AOB), Ahli Lembaga Pengiktirafan Pegawai Integriti Bertauliah (LPPIB), Ahli Lembaga Yayasan Laporan Kewangan (FRF), Ahli Jawatankuasa Kelulusan & Pelaksanaan Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA), Ahli Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan FSA) dan dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Eksekutif (ExCo) Corporate Registers Forum (CRF).

Beliau berkelulusan Undang-Undang daripada Institut Teknologi MARA (kini Universiti Teknologi MARA atau UiTM) dan memperoleh Ijazah Sarjana Undang-Undang dari University of Wales, Aberystwyth, United Kingdom.​ 

​​
MYGOVERNMENT
KPDNKK myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC