Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Anggota Suruhanjaya​​​​
YBhg. Datuk Seri Hj. Hasnol Zam Zam bin Hj. Ahmad telah dilantik sebagai Pengerusi Suruhanjaya​ Syarikat Malaysia (SSM) pada 1 April 2020. Beliau merupakan pemegang Sarjana Muda Perancangan Bandar dari University of Utah, Salt Lake City, USA dan Sarjana Perancangan Bandar dari University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Beliau juga merupakan pemegang diploma Pentadbiran Awam dari Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).

YBhg. Datuk Seri Hj. Hasnol Zam Zam pernah menyandang pelbagai jawatan di beberapa kementerian dan badan kerajaan seperti Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia sejak tahun 2002 hingga 2019. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Kanan di Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2019 sebelum dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada Februari 2020.​

  

YBrs. Encik Mohamed Zahari bin Razali telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 15 April 2019. Beliau memperolehi Sarjana Pengurusan Perniagaan (MBA) dari Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).
 
YBrs. Encik Mohamed Zahari memulakan kerjaya sebagai pegawai tadbir sementara di Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH), Terengganu pada 1 Ogos 1986, sebaik sahaja menamatkan pengajian Bachelor Sains Perniagaan Tani, Universiti Pertanian Malaysia (UPM). Beliau juga pernah dilantik sebagai pegawai eksekutif Koperasi Pekebun Kecil Daerah Dungun Bhd., RISDA Daerah Dungun yang juga merangkap sebagai Trading Executive di National Rubber Smallholders Cooperative (NARSCO) Cawangan Terengganu pada 1 Mac 1987.
 
Beliau seterusnya telah berkhidmat di dalam sektor perkhidmatan awam persekutuan sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik di Bahagian Perancangan Dan Dasar, Kementerian Pertanian Malaysia bermula 1 Disember 1992 dan seterusnya dilantik sebagai Timbalan Pengarah, Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) Pahang Barat, di Kementerian yang sama.
 
Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam perkhidmatan awam dan telah ditempatkan di pelbagai Jabatan dan Kementerian iaitu di Majlis Keselamatan Negara Negeri Sarawak, Kementerian Pertahanan Cawangan Sarawak (MINDEF Sarawak), INTAN Kampus Wilayah Sarawak, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sarawak, Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak, Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) Lahad Datu, Sabah, INTAN Kampus Wilayah Timur Kemaman, Unit Pemulihan Pasca Banjir (UPPB, JPM) dan seterusnya di Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), JPM. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pengurusan Pasca Bencana, NADMA, Putrajaya. Beliau kini memegang jawatan Timbalan Ketua Setiausaha (Pendayaupayaan Pengguna) di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada 8 April 2020.​
 

YBhg. Dato Hj Ibrahim bin Hj. Baki dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 17 April 2020. Beliau memperolehi Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian LLB (Hons) dari University Wolverhampton pada tahun 1983 dan kelayakan profesional Barrister At Law (Lincoln’s Inn), England, United Kingdom pada tahun 1984.
 
YBhg. Dato Hj. Ibrahim memulakan kerjaya beliau sebagai pegawai undang-undang di Petronas, Kuala Lumpur pada tahun 1984. Beliau pernah menjadi rakan pengasas di Tetuan Idris Buang, Ibrahim Baki & Co., Peguambela & Peguamcara, Sarawak dari tahun 1985 sehingga 1991. Beliau terlibat secara aktif dalam sektor korporat bermula tahun 1991 sehingga kini dan di lantik sebagai pengerusi dan pemegang saham di beberapa syarikat seperti Hubline Bhd., Supreme Consolidated Resources Berhad., Gegasan Sdn. Bhd., Warisan Kenyalang Sdn. Bhd., IBZ Corporation Sdn. Bhd., New Sarawak Tribune, Suara Sarawak dan Layang-Layang Aerospace Sdn. Bhd. Beliau juga dilantik sebagai pengerusi Daya Builders Sdn. Bhd., iaitu sebuah syarikat berkaitan kerajaan. Selain itu, beliau turut terlibat secara aktif dalam pelbagai organisasi bukan kerajaan dan organisasi sosial kemasyarakatan​

  


 

YBrs. Encik Shamshawal Azraai bin Ahmad dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 17 April 2020. Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) dan Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Shariah) (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).
 
YBrs. Encik Shamshawal Azraai merupakan peguambela dan peguamcara serta rakan kongsi di Tetuan Ahmad Shahabudin & Co. sejak tahun 1999 sehingga sekarang. Beliau pernah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pelajar Islam Malaysia (YPIM) pada tahun 2013 hingga 2015. Beliau juga terlibat secara aktif dalam bidang perundangan dan politik di Terengganu.​​ 
  


Prof. Dr. Normah binti Haji Omar telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 1 November 2020. Beliau merupakan pengasas kepada Institut Penyelidikan Perakaunan (ARI), Universiti Teknologi Mara (UiTM), iaitu sebuah Pusat Kecemerlangan Institusi Pengajian Tinggi (HICoE) yang bersifat global dan diiktiraf serta dibiayai oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Beliau turut merupakan Felo Penyelidik Kanan di ARI HICoE. Selain itu, beliau juga merupakan ahli kepada dua badan perakaunan profesional yang terkenal di peringkat global iaitu Certified Practising Accountants (CPA Australia) dan Certified Management Accountants (CMA Australia). 
 
Bidang pengkhususan kajian beliau adalah Integriti Korporat, Tadbir Urus, laporan kewangan, Perakaunan Pengurusan, Kewangan Islam dan Kriminologi Kewangan Islam. Sebagai pendokong kepada pentafsiran kajian lapangan/industri, Prof. Dr. Normah telah menjalinkan banyak kerjasama dengan Agensi Kerajaan, Badan Profesional, Pengawalselia, Organisasi Bukan Kerajaan dan sektor korporat di dalam dan luar negara. Beliau juga telah berjaya menyelesaikan projek penyelidikan seperti Penaarafan Tadbir Urus Korporat bersama Institut Tadbir Urus Korporat Malaysia (MICG); Sistem Penilaian Integriti Korporat bersama Institut Integriti Malaysia; Pematuhan & Keberkesanan Regim Anti Pengubahan Wang Haram bersama Persatuan Bank-Bank Malaysia dan Kumpulan Jalinan Kerjasama Pegawai Pematuhan (CONG); dan Penilaian ke atas Organisasi Bukan Keuntungan bagi Penggubahan Wang Haram & Pembiayaan Keganasan bersama Pendaftar Pertubuhan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Antara bidang kepakaran beliau adalah termasuk Perakaunan Pengurusan & Laporan Kewangan; Tadbir Urus Korporat & Integriti Korporat; dan Forensik Akaun & Kriminologi Kewangan. 
 
Prof. Dr. Normah banyak menghasilkan penulisan untuk pelbagai artikel dan jurnal akademik terbitan Malaysia dan Antarabangsa. Beliau turut mengarang buku berkaitan tadbir urus korporat, integriti korporat dan kriminologi kewangan.  Prof. Dr. Normah memperolehi BBA (Accounting) daripada University of Iowa, USA; MBA (Accounting) daripada Southern Illinois University, USA; dan Ph.D (Accounting) daripada Manchester Metropolitan University U.K. 
 
Prof. Dr. Normah adalah Timbalan Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa Pengasas Asia-Pacific Management Accounting Association (APMAA), sebuah persatuan profesional di peringkat antarabangsa yang berpengkalan di Jepun. Beliau juga dilantik sebagai Sarjana Jemputan/Profesor di beberapa buah universiti di luar negara. Beliau turut menerima beberapa anugerah di peringkat antarabangsa untuk ARI antaranya, Global Islamic Finance Awards (GIFA by UK Islamic Finance Agency – EdBiz consulting) untuk enam tahun berturut-turut (2014 – 2019); ASEAN Risk Educator Award (2017 & 2018); UK ACQ’s Gamechanger Award (2018), Cambridge IFA Womani Awards; dan dinamakan sebagai the Second Most Influential Women in Islamic Finance & Business in 2019. ​​​


 
 
YBrs. Encik Mohd Sakeri bin Abdul Kadir telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya pada 1 Januari 2021. Beliau mempunyai lebih 27 tahun pengalaman dalam perkhidmatan awam dengan penempatan pertama beliau di Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan. Beliau pernah berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi sebelum ditempatkan semula di Kementerian Kewangan pada tahun 2006. Sebelum dilantik sebagai Setiausaha Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun, beliau pernah ditempatkan sebagai Timbalan Pengarah Belanjawan Negara dan Timbalan Setiausaha Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan.

 
YBrs. Encik Mohd Sakeri adalah pemegang Sarjana Ekonomi daripada Universiti Putra Malaysia dan Sarjana Muda Ekonomi Matematik daripada Temple University, Philadelphia, Amerika Syarikat. Beliau juga memiliki Diploma Pentadbiran Awam daripada Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) dan Sijil Perancangan, Pemantauan dan Penilaian Program daripada University of Bologna, Itali.​
             

 
 
YBrs. Encik Tan Gim Tuan dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 24 Februari 2021. Beliau memperolehi Sarjana Muda Ekonomi (B.EC) dan Sarjana Muda Undang-Undang (LLB.) dari Monash University, Melbourne, Australia.

 
YBrs. Encik Tan Gim Tuan merupakan seorang Penasihat Undang-undang. Beliau pernah berkhidmat sebagai peguambela dan peguamcara di Tetuan Nazri Aziz & Wong serta Tetuan CW Loh & Associates. Pada masa ini beliau terlibat secara aktif dalam bidang perundangan dan komuniti di Selangor.

 ​
 


 
​YBrs. Puan Nor Azimah binti Abdul Aziz merupakan Ketua Pegawai Eksekutif (KPE) Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Sebelum beliau dilantik sebagai KPE SSM pada 1 Mei 2020, beliau pernah menyandang jawatan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (TKPE), Kawal Selia dan Penguatkuasaan dan seterusnya bertukar portfolio sebagai TKPE Perkhidm​atan Korporat untuk tempoh diantara tahun 2016 hingga 2020. Puan Nor Azimah memulakan kerjaya pada tahun 1992 sebagai Peguambela dan Peguamcara, dan seterusnya beliau telah berkhidmat sebagai Pensyarah Undang-Undang di Jabatan Perakaunan, Fakulti Pengurusan Perniagaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Semasa beliau berkhidmat di UKM, beliau telah dipinjamkan ke Jabatan Pengawalseliaan dan Standard di Institut Akauntan Malaysia (MIA) pada Julai 2000. Beliau kemudiannya telah menyertai SSM sebagai Pengurus Besar di Jabatan Polisi, Perancangan dan Pembangunan Korporat pada tahun 2003.
 
YBrs. Puan Nor Azimah mempunyai pengalaman luas dalam inisiatif pembaharuan undang-undang dan dapat dilihat melalui kelulusan perundangan di bawah seliaan SSM antaranya Akta Syarikat 2016, Akta Skim Kepentingan 2016, Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 dan Akta Syarikat (Pindaan) 2007. Kini beliau juga merupakan Ahli Lembaga Pemantauan Audit (AOB), Ahli Lembaga Penjisilan Pegawai Integriti Bertauliah (CEIO), Ahli Lembaga Yayasan Laporan Kewangan (FRF) dan juga Ahli Jawatankuasa Kelulusan & Pelaksanaan Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA).
 
YBrs. Puan Nor Azimah mempunyai kelulusan Sarjana Muda Undang-Undang daripada Institut Teknologi MARA (kini UiTM) dan memperolehi Sarjana Undang-Undang (LLM dalam Undang-Undang Perniagaan), daripada University of Wales, Aberystwyth, United Kingdom.

  


​​​
MYGOVERNMENT
KPDNKK myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC