Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Anggota Suruhanjaya​​
YBhg. Datuk Seri Hj. Hasnol Zam Zam bin Hj. Ahmad telah dilantik sebagai Pengerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pada 1 April 2020. Beliau merupakan pemegang Sarjana Muda Perancangan Bandar dari University of Utah, Salt Lake City, USA dan Sarjana Perancangan Bandar dari University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Beliau juga merupakan pemegang diploma Pentadbiran Awam dari Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).


Datuk Seri Hj. Hasnol Zam Zam pernah menyandang pelbagai jawatan di beberapa kementerian dan badan kerajaan seperti Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia sejak tahun 2002 hingga 2019. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Kanan di Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2019 sebelum dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada Februari 2020.​

 


 

YBrs. Dr. Abdul Rahman bin Abdullah telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 1 November 2018. Beliau memperolehi Ijazah Kedoktoran Falsafah (D.Phil) Kejuruteraan EE dan Sains Komputer dari University of Sussex England; Sarjana Sains (M.S.) dalam bidang Sains Komputer dari Indiana University Bloomington, U.S.A.; Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (B.Sc.) dari Sunderland Polytechnic, England; dan Sijil Analisa Rangkaian Sosial dari University of Michigan U.S.A. Beliau memiliki kelayakan professional yang diiktiraf iaitu sebagai bekas Ahli Senior dalam Pertubuhan Jurutera Pembuatan di U.S.A dan bekas Ahli dan Wakil Asia Pasifik di Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

         
YBrs. Dr. Abdul Rahman pernah bertugas sebagai seorang pensyarah dan Timbalan Pengarah di Pusat Komputer Universiti Malaya di peringkat awal kerjaya beliau. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Research and Innovation Review Board di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan merupakan salah seorang ahli panel untuk Panel Pembangunan dan Semakan Kurikulum di Universiti Industri Selangor (UNISEL). Beliau kini dilantik sebagai Lembaga Penasihat di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, University of Nottingham Malaysia dan Jurusan Sarjana Industri Otomasi di Universiti Kuala Lumpur – Institut Malaysia Perancis (UNIKL-MFI).
         

YBrs. Dr. Abdul Rahman merupakan seorang pengamal industri, eksekutif dan juruperunding dalam pelbagai industri dan pasaran. Beliau pernah menimba pengalaman bekerja di negara-negara di Amerika Utara, Eropah dan Asia. Beliau juga pernah memegang jawatan sebagai presiden dan CEO di syarikat-syarikat yang berasaskan teknologi tinggi dan bioteknologi di U.S.A, Kanada dan Malaysia. 


Beliau kini merupakan pengasas dan Presiden Araken Sdn. Bhd. iaitu sebuah syarikat kejuruteraan sistem yang menjalankan aktiviti pembangunan teknologi dan khidmat perunding. Beliau pernah dilantik sebagai penasihat dan pakar bidang otomotif OEM untuk penambahbaikan dalam Perolehan, Pemasaran, Jualan, Perkhidmatan, Alat Ganti dan Jaminan serta Pembangunan Modal Insan. Dalam sektor Kerajaan pula, beliau merupakan penasihat dan pakar dalam penambahbaikan dan transformasi Pengurusan Zakat kepada Lembaga Zakat di dua (2) buah Negeri. Beliau juga pernah dilantik sebagai Pengarah Projek di Institut Otomotif Malaysia (MAI) semasa berkhidmat sebagai Pengarah Eksekutif di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.


YBrs. Dr. Abdul Rahman telah menerbitkan melebihi 20 kertas kajian dan jurnal akademik di samping lain-lain penulisan dan penerbitan.

​​

YBrs. En. Pawancheek Marican telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 1 November 2018. Beliau memperolehi Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian (LL.B) dari Universiti Malaya dan Sarjana Undang-Undang (LL.M) dari Universiti Malaya. Beliau merupakan pengamal undang-undang dan menjadi ahli kepada Badan Peguam Malaysia sejak tahun 1977. Beliau kini merupakan rakan kongsi di firma guaman di Tetuan Wan Marican, Hamzah & Shaik.


YBrs. En. Pawancheek Marican pernah dilantik sebagai Timbalan Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia dan Profesor (Jemputan) Adjung di Kulliyyah Undang-Undang, Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia untuk tempoh tahun 2006 hingga 2009. Beliau merupakan Ahli Lembaga Penasihat Editor Jurnal Perundangan dan Ahli Jawatankuasa Undang-Undang Syariah Majlis Peguam Malaysia. Beliau juga merupakan ahli kepada Jawatankuasa Penyelidikan Bersama – Universiti Malaya dan ahli Jawatankuasa Penyelidikan Waqaf di YADIM bagi mencadangkan pembaharuan perundangan dan pengenalan produk-produk baru berkaitan waqaf di negeri-negeri di Malaysia.


Beliau telah mengendalikan kes-kes berkaitan perundangan terhadap Muslim dan bukan Muslim, pertikaian undang-undang perbankan, pertikaian korporat, pertikaian tanah dan hartanah dan pertikaian dan konflik bagi perundangan Sivil dan Syariah. Bersesuaian dengan dirinya sebagai seorang pengamal undang-undang yang berpengalaman luas, beliau merupakan seorang penulis buku berkaitan Undang-Undang Islam di Malaysia, tesis dan penerbitan jurnal di peringkat tempatan dan antarabangsa.​


YBrs. En. Mohamed Zahari Bin Razali telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 15 April 2019. Beliau memperolehi Sarjana Pengurusan Perniagaan (MBA) dari Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).


YBrs. En. Mohamed Zahari Bin Razali memulakan kerjaya sebagai pegawai tadbir sementara di Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH), Terengganu pada 1 Ogos 1986, sebaik sahaja menamatkan pengajian Bachelor Sains Perniagaan Tani, Universiti Pertanian Malaysia (UPM). Beliau juga pernah dilantik sebagai pegawai eksekutif Koperasi Pekebun Kecil Daerah Dungun Bhd., RISDA Daerah Dungun yang juga merangkap sebagai Trading Executive di National Rubber Smallholders Cooperative (NARSCO) Cawangan Terengganu pada 1 Mac 1987.


Beliau seterusnya telah berkhidmat di dalam sektor perkhidmatan awam persekutuan sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik di Bahagian Perancangan Dan Dasar, Kementerian Pertanian Malaysia bermula 1 Disember 1992 dan seterusnya dilantik sebagai Timbalan Pengarah, Projek Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) Pahang Barat, di Kementerian yang sama.


Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam perkhidmatan awam dan telah ditempatkan di pelbagai Jabatan dan Kementerian iaitu di Majlis Keselamatan Negara Negeri Sarawak, Kementerian Pertahanan Cawangan Sarawak (MINDEF Sarawak), INTAN Kampus Wilayah Sarawak, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sarawak, Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak, Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) Lahad Datu, Sabah, INTAN Kampus Wilayah Timur Kemaman, Unit Pemulihan Pasca Banjir (UPPB, JPM) dan seterusnya di Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), JPM. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pengurusan Pasca Bencana, NADMA, Putrajaya. Beliau kini memegang jawatan Timbalan Ketua Setiausaha (Pendayaupayaan Pengguna) di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada 8 April 2020.​YBhg. Dato' Zamzuri Bin Abdul Aziz berkelulusan Sarjana Ekonomi (Kewangan Islam) Universiti Kebangsaan Malaysia dan telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 1 Januari 2020. Beliau memulakan kerjaya di dalam perkhidmatan awam pada 1995 sebagai Penolong Pengarah, Bahagian Elektrik & Elektronik, Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA).  Beliau seterusnya telah berkhidmat sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) dan seterusnya di Kementerian Kewangan sehingga sekarang. Dato' Zamzuri merupakan Timbalan Pengarah di Sektor Perkhidmatan Am Bahagian Pengurusan Belanjawan, sebelum dilantik sebagai Timbalan Pengarah (Sektor Perkhidmatan Am) Pejabat Belanjawan Negara. Beliau kini memegang jawatan Setiausaha Bahagian Perolehan Kerajaan.​

  


YBhg. Dato Hj Ibrahim bin Hj. Baki dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 17 April 2020. Beliau memperolehi Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian LLB (Hons) dari University Wolverhampton pada tahun 1983 dan kelayakan profesional Barrister At Law (Lincoln’s Inn), England, United Kingdom pada tahun 1984.


YBhg. Dato Hj. Ibrahim bin Hj. Baki memulakan kerjaya beliau sebagai pegawai undang-undang di Petronas, Kuala Lumpur pada tahun 1984. Beliau pernah menjadi rakan pengasas di Tetuan Idris Buang, Ibrahim Baki & Co., Peguambela & Peguamcara, Sarawak dari tahun 1985 sehingga 1991. Beliau terlibat secara aktif dalam sektor korporat bermula tahun 1991 sehingga kini dan di lantik sebagai pengerusi dan pemegang saham di beberapa syarikat seperti Hubline Bhd., Supreme Consolidated Resources Berhad., Gegasan Sdn. Bhd., Warisan Kenyalang Sdn. Bhd., IBZ Corporation Sdn. Bhd., New Sarawak Tribune, Suara Sarawak dan Layang-Layang Aerospace Sdn. Bhd. Beliau juga dilantik sebagai pengerusi Daya Builders Sdn. Bhd., iaitu sebuah syarikat berkaitan kerajaan. Selain itu, beliau turut terlibat secara aktif dalam pelbagai organisasi bukan kerajaan dan organisasi sosial kemasyarakatan​

  

YBrs. En. Shamshawal Azraai bin Ahmad dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 17 April 2020. Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) dan Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Shariah) (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).


YBrs. En. Shamshawal Azraai merupakan peguambela dan peguamcara serta rakan kongsi di Tetuan Ahmad Shahabudin & Co. sejak tahun 1999 sehingga sekarang. Beliau pernah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pelajar Islam Malaysia (YPIM) pada tahun 2013 hingga 2015. Beliau juga terlibat secara aktif dalam bidang perundangan dan politik di Terengganu.​

  ​​​
MYGOVERNMENT
KPDNKK myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC