Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Anggota Suruhanjaya​​​​
YBhg. Datuk Seri Hj. Hasnol Zam Zam bin Hj. Ahmad telah dilantik sebagai Pengerusi Suruhanjaya​ Syarikat Malaysia (SSM) pada 1 April 2020. Beliau merupakan pemegang Sarjana Muda Perancangan Bandar dari University of Utah, Salt Lake City, USA dan Sarjana Perancangan Bandar dari University of Pennsylvania, Philadelphia, USA. Beliau juga merupakan pemegang diploma Pentadbiran Awam dari Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).

YBhg. Datuk Seri Hj. Hasnol Zam Zam pernah menyandang pelbagai jawatan di beberapa kementerian dan badan kerajaan seperti Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia sejak tahun 2002 hingga 2019. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Kanan di Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2019 sebelum dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada Februari 2020.​

 
 

YBhg. Dato Hj Ibrahim bin Hj. Baki dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 17 April 2020. Beliau memperolehi Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian LLB (Hons) dari University Wolverhampton pada tahun 1983 dan kelayakan profesional Barrister At Law (Lincoln’s Inn), England, United Kingdom pada tahun 1984.
 
YBhg. Dato Hj. Ibrahim memulakan kerjaya beliau sebagai pegawai undang-undang di Petronas, Kuala Lumpur pada tahun 1984. Beliau pernah menjadi rakan pengasas di Tetuan Idris Buang, Ibrahim Baki & Co., Peguambela & Peguamcara, Sarawak dari tahun 1985 sehingga 1991. Beliau terlibat secara aktif dalam sektor korporat bermula tahun 1991 sehingga kini dan di lantik sebagai pengerusi dan pemegang saham di beberapa syarikat seperti Hubline Bhd., Supreme Consolidated Resources Berhad., Gegasan Sdn. Bhd., Warisan Kenyalang Sdn. Bhd., IBZ Corporation Sdn. Bhd., New Sarawak Tribune, Suara Sarawak dan Layang-Layang Aerospace Sdn. Bhd. Beliau juga dilantik sebagai pengerusi Daya Builders Sdn. Bhd., iaitu sebuah syarikat berkaitan kerajaan. Selain itu, beliau turut terlibat secara aktif dalam pelbagai organisasi bukan kerajaan dan organisasi sosial kemasyarakatan​
   

YBrs. Encik Shamshawal Azraai bin Ahmad dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 17 April 2020. Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) dan Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Shariah) (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).
 
YBrs. Encik Shamshawal Azraai merupakan peguambela dan peguamcara serta rakan kongsi di Tetuan Ahmad Shahabudin & Co. sejak tahun 1999 sehingga sekarang. Beliau pernah dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pelajar Islam Malaysia (YPIM) pada tahun 2013 hingga 2015. Beliau juga terlibat secara aktif dalam bidang perundangan dan politik di Terengganu.​​ 
  
Prof. Dr. Normah binti Haji Omar telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 1 November 2020. Beliau merupakan pengasas kepada Institut Penyelidikan Perakaunan (ARI), Universiti Teknologi Mara (UiTM), iaitu sebuah Pusat Kecemerlangan Institusi Pengajian Tinggi (HICoE) yang bersifat global dan diiktiraf serta dibiayai oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Beliau turut merupakan Felo Penyelidik Kanan di ARI HICoE. Selain itu, beliau juga merupakan ahli kepada dua badan perakaunan profesional yang terkenal di peringkat global iaitu Certified Practising Accountants (CPA Australia) dan Certified Management Accountants (CMA Australia). 
 
Bidang pengkhususan kajian beliau adalah Integriti Korporat, Tadbir Urus, laporan kewangan, Perakaunan Pengurusan, Kewangan Islam dan Kriminologi Kewangan Islam. Sebagai pendokong kepada pentafsiran kajian lapangan/industri, Prof. Dr. Normah telah menjalinkan banyak kerjasama dengan Agensi Kerajaan, Badan Profesional, Pengawalselia, Organisasi Bukan Kerajaan dan sektor korporat di dalam dan luar negara. Beliau juga telah berjaya menyelesaikan projek penyelidikan seperti Penaarafan Tadbir Urus Korporat bersama Institut Tadbir Urus Korporat Malaysia (MICG); Sistem Penilaian Integriti Korporat bersama Institut Integriti Malaysia; Pematuhan & Keberkesanan Regim Anti Pengubahan Wang Haram bersama Persatuan Bank-Bank Malaysia dan Kumpulan Jalinan Kerjasama Pegawai Pematuhan (CONG); dan Penilaian ke atas Organisasi Bukan Keuntungan bagi Penggubahan Wang Haram & Pembiayaan Keganasan bersama Pendaftar Pertubuhan dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Antara bidang kepakaran beliau adalah termasuk Perakaunan Pengurusan & Laporan Kewangan; Tadbir Urus Korporat & Integriti Korporat; dan Forensik Akaun & Kriminologi Kewangan. 
 
Prof. Dr. Normah banyak menghasilkan penulisan untuk pelbagai artikel dan jurnal akademik terbitan Malaysia dan Antarabangsa. Beliau turut mengarang buku berkaitan tadbir urus korporat, integriti korporat dan kriminologi kewangan.  Prof. Dr. Normah memperolehi BBA (Accounting) daripada University of Iowa, USA; MBA (Accounting) daripada Southern Illinois University, USA; dan Ph.D (Accounting) daripada Manchester Metropolitan University U.K. 
 
Prof. Dr. Normah adalah Timbalan Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa Pengasas Asia-Pacific Management Accounting Association (APMAA), sebuah persatuan profesional di peringkat antarabangsa yang berpengkalan di Jepun. Beliau juga dilantik sebagai Sarjana Jemputan/Profesor di beberapa buah universiti di luar negara. Beliau turut menerima beberapa anugerah di peringkat antarabangsa untuk ARI antaranya, Global Islamic Finance Awards (GIFA by UK Islamic Finance Agency – EdBiz consulting) untuk enam tahun berturut-turut (2014 – 2019); ASEAN Risk Educator Award (2017 & 2018); UK ACQ’s Gamechanger Award (2018), Cambridge IFA Womani Awards; dan dinamakan sebagai the Second Most Influential Women in Islamic Finance & Business in 2019. ​
​​


 
 
YBrs. Encik Mohd Sakeri bin Abdul Kadir telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya pada 1 Januari 2021. Beliau mempunyai lebih 27 tahun pengalaman dalam perkhidmatan awam dengan penempatan pertama beliau di Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan. Beliau pernah berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi sebelum ditempatkan semula di Kementerian Kewangan pada tahun 2006. Sebelum dilantik sebagai Setiausaha Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun, beliau pernah ditempatkan sebagai Timbalan Pengarah Belanjawan Negara dan Timbalan Setiausaha Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan.
 
YBrs. Encik Mohd Sakeri adalah pemegang Sarjana Ekonomi daripada Universiti Putra Malaysia dan Sarjana Muda Ekonomi Matematik daripada Temple University, Philadelphia, Amerika Syarikat. Beliau juga memiliki Diploma Pentadbiran Awam daripada Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) dan Sijil Perancangan, Pemantauan dan Penilaian Program daripada University of Bologna, Itali.​
              
 
YBrs. Encik Tan Gim Tuan dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 24 Februari 2021. Beliau memperolehi Sarjana Muda Ekonomi (B.EC) dan Sarjana Muda Undang-Undang (LLB.) dari Monash University, Melbourne, Australia.
 
YBrs. Encik Tan Gim Tuan merupakan seorang Penasihat Undang-undang. Beliau pernah berkhidmat sebagai peguambela dan peguamcara di Tetuan Nazri Aziz & Wong serta Tetuan CW Loh & Associates. Pada masa ini beliau terlibat secara aktif dalam bidang perundangan dan komuniti di Selangor.


 

 
 

YBhg. Datuk Selva Kumar dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 15 Mac 2021. Beliau memegang Sarjana Muda Undang-Undang (LLB.) dari University of London, United Kingdom. YBhg. Datuk Selva Kumar merupakan seorang peguambela dan peguamcara di Selva Mookiah & Associates. Beliau pernah menjadi rakan kongsi di Tetuan Badri, Kuhan Yeoh & Ghandi.


YBhg. Datuk Selva Kumar mempunyai 27 tahun pengalaman dalam memberikan perkhidmatan perundangan dan khidmat nasihat yang komprehensif di dalam dan luar negara. Anak guam beliau terdiri daripada syarikat-syarikat sendirian dan awam di Malaysia serta badan bukan kerajaan di semua sektor ekonomi. Beliau memberi khidmat nasihat berkaitan urusan korporat dan komersil yang melibatkan transaksi rentas sempadan, litigasi korporat dan sivil, perkhidmatan perundangan berkaitan forensic audit dan due diligence, usaha sama antarabangsa, penstrukturan korporat, perundangan hartanah, praktis perbankan, pematuhan kawal selia korporat, undang-undang percukaian, kesetiausahaan syarikat dan penyenaraian di Bursa Malaysia Securities Berhad. Beliau turut mewakili pelanggan dalam litigasi dan menyediakan perkhidmatan penyelesai pertikaian dan memberi nasihat dalam urusan yang berkaitan.


Selain itu, beliau merupakan seorang Notari Awam di Malaysia. Beliau juga dilantik sebagai Professor Adjung dan memangku jawatan Pengerusi di AIMST University.​


​YBrs. Encik Azih bin Yusof telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya pada 25 Jun 2021. Beliau mempunyai lebih 33 tahun pengalaman dalam perkhidmatan awam dan telah bertugas di beberapa agensi Kerajaan termasuk MAMPU.
 

Beliau pernah menyandang jawatan sebagai Perunding ICT Sektor Awam (Pembangunan Sistem) bermula pada tahun 2015 hingga 2019 dan seterusnya menjawat jawatan sebagai Ketua Perunding ICT (Pembangunan Sistem) dan Pengarah Bahagian Perundingan ICT, MAMPU. Bermula Julai 2020 sehingga kini, beliau dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah (TKP) ICT merangkap Ketua Pegawai Maklumat Kerajaan (Government Chief Information Officer – GCIO) yang bertanggungjawab ke atas lima (5) dimensi utama perkhidmatan ICT Sektor Awam.

YBrs. Encik Azih diiktiraf sebagai pakar dalam bidang Pengurusan Pangkalan Data Sektor Awam bermula 2011 dan telah memberikan khidmat rundingan dalam projek utama ICT Sektor Awam melibatkan perkhidmatan digital bersepadu dan terangkum, perkhidmatan digital berpacukan data serta pengukuhan keupayaan dan kapasiti perkhidmatan skim teknologi maklumat.

YBrs. Encik Azih berkelulusan Sarjana Sains (Sains Komputer) dari Universiti Malaysia Terengganu (UMT) pada tahun 2014 dan Ijazah Sarjana Muda Sains (Sains Komputer) dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 1985.

  ​​YBhg. Datuk Nor Azimah binti Abdul Aziz merupakan Ketua Pegawai Eksekutif (KPE) Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Sebelum beliau dilantik sebagai KPE SSM pada 1 Mei 2020, beliau pernah menyandang jawatan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (TKPE), Kawal Selia dan Penguatkuasaan dan seterusnya bertukar portfolio sebagai TKPE Perkhidmatan Korporat untuk tempoh diantara tahun 2016 hingga 2020. Beliau memulakan kerjaya pada tahun 1992 sebagai Peguambela dan Peguamcara, dan seterusnya beliau telah berkhidmat sebagai Pensyarah Undang-Undang di Jabatan Perakaunan, Fakulti Pengurusan Perniagaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Semasa beliau berkhidmat di UKM, beliau telah dipinjamkan ke Jabatan Pengawalseliaan dan Standard di Institut Akauntan Malaysia (MIA) pada Julai 2000. Beliau kemudiannya telah menyertai SSM sebagai Pengurus Besar di Jabatan Polisi, Perancangan dan Pembangunan Korporat pada tahun 2003.
 
YBhg. Datuk Nor Azimah mempunyai pengalaman luas dalam inisiatif pembaharuan undang-undang dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan semakan perundangan di bawah seliaan SSM antaranya Akta Syarikat 2016, Akta Skim Kepentingan 2016, Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 dan Akta Syarikat (Pindaan) 2007. Kini beliau juga merupakan Ahli Lembaga Pemantauan Audit (AOB), Ahli Lembaga Pensijilan Pegawai Integriti Bertauliah (CEIO), Ahli Lembaga Yayasan Laporan Kewangan (FRF), Ahli Jawatankuasa Kelulusan & Pelaksanaan Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA) dan beliau juga merupakan Ahli Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan FSA).
 
YBhg. Datuk Nor Azimah berkelulusan Sarjana Muda Undang-Undang daripada Institut Teknologi MARA (kini UiTM) dan memperolehi Sarjana Undang-Undang (LLM in Business Law), daripada University of Wales, Aberystwyth, United Kingdom.

​​


 

​​​

MYGOVERNMENT
KPDNKK myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC