Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Anggota Suruhanjaya​​​ ​ ​
YBrs. Tuan Ahmad Sabki bin Yusof telah dilantik sebagai Pengerusi Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pada 1 Mac 2023. Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (LL.B), Sarjana Undang-Undang Perbandingan (MCL) dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) daripada Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia.

 

YBrs. Tuan Ahmad Sabki merupakan seorang peguambela dan peguamcara yang berpengalaman luas dalam perundangan khususnya undang-undang berkaitan syarikat dan komersial.

 

Selain daripada pengalaman sebagai peguam, beliau pernah berkhidmat sebagai Penasihat Undang-undang di Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) dari 2014 hingga 2016. Sebelum itu, beliau berkhidmat sebagai Ketua Kumpulan Undang-Undang, Kumpulan Perangsang Selangor Berhad (KPS). Beliau juga pernah menyandang jawatan di Kulim Technology Park Corporation (KHTP) sebagai Pengurus di Jabatan Undang-Undang bermula 2010 hingga 2011 dan BIMB Institute of Research and Training (BIRT) sebagai Eksekutif Undang-Undang bagi tempoh bermula 1997 sehingga 1999.            

​​​
YBrs. Encik Mohd Sakeri bin Abdul Kadir telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya pada 20 Februari 2023. Beliau mempunyai lebih 27 tahun pengalaman dalam perkhidmatan awam dengan penempatan pertama beliau di Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan. Beliau pernah berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi sebelum ditempatkan semula di Kementerian Kewangan pada tahun 2006. Sebelum dilantik sebagai Setiausaha Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun, beliau pernah ditempatkan sebagai Timbalan Pengarah Belanjawan Negara dan Timbalan Setiausaha Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan​. Kini, beliau ditempatkan sebagai​ Setiausaha Bahagian Kawalan Kewangan Strategik dan Korporat, Kementerian Kewangan. 

 
YBrs. Encik Mohd Sakeri adalah pemegang Sarjana Ekonomi daripada Universiti Putra Malaysia dan Sarjana Muda Ekonomi Matematik daripada Temple University, Philadelphia, Amerika Syarikat. Beliau juga memiliki Diploma Pentadbiran Awam daripada Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) dan Sijil Perancangan, Pemantauan dan Penilaian Program daripada University of Bologna, Itali.​

             
​​​​YBrs. Encik Mohd Asmirul Anuar bin Aris telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada 1 Mac 2023. Beliau menerima Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) daripada Universiti Teknologi MARA (UiTM) pada Julai 2001 dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan dan Perbankan) daripada Universiti Utara Malaysia (UUM) pada April 2008. Beliau turut memiliki persijilan profesional sebagai Akauntan Bertauliah daripada Institut Perakaunan Malaysia (MIA).

 

Beliau merupakan mantan Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah dan pernah dilantik sebagai Timbalan Pengerusi dalam Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam (PAC) Negeri Kedah. Sebelum itu, beliau pernah dilantik sebagai EXCO Kerajaan Negeri Kedah sebagai Pengerusi Pelancongan, Seni dan Kebudayaan, Belia dan Sukan serta portfolio Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Beliau juga terlibat secara aktif di dalam organisasi tidak berasaskan keuntungan, politik dan aktiviti kemasyarakatan di negeri Kedah.

 

Beliau pernah menjawat jawatan Pegawai Kanan Bank di Standard Chartered Bank dan Hong Leong Bank di Kuala Lumpur serta Pengurus Kanan Kewangan dan Sumber Manusia di anak syarikat Kerajaan Negeri Kedah (GLC).​​​​

YBrs. Professor Dr. Mohd Nazri bin Kama telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada 1 Mac 2023. Beliau merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Data dan Sarjana dalam Kejuruteraan Perisian Masa-Nyata daripada UTM, dan Ijazah Kedoktoran di dalam bidang Kejuruteraan Perisian daripada University of Western Australia.

 

Kepakaran dan pengetahuan luas beliau dalam bidang kejuruteraan perisian, pengurusan maklumat, pangkalan data serta analitik data raya memberi impak yang besar dan telah menerima pelbagai pengiktirafan industri.  YBrs. Professor Dr. Mohd Nazri telah dilantik sebagai  Felo Pelawat di Institut Maritim Malaysia, dan merupakan pakar bidang khusus untuk Dana Penyelidikan di Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Beliau juga merupakan ahli Majlis Profesor Negara dan Akademi Profesor Malaysia. Beliau pernah dilantik sebagai Ketua Jabatan Informasi dan Timbalan Dekan Kajian dan Inovasi di Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur. Beliau juga merupakan seorang Profesor penuh di Fakulti Teknologi dan Informasi Razak di universiti yang sama. ​Pada masa ini beliau adalah Ketua Pengarah di Jabatan Perlindungan Data Peribadi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital.     

​​​​YBrs. Dr Zulqarnain bin Lukman telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada 1 Mac 2023. Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) dan Ijazah Undang-Undang (Shariah) (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau turut memiliki Sarjana Undang-Undang Perbandingan dan Ijazah Kedoktoran (Perlembagaan) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 

 

YBrs. Dr Zulqarnain adalah seorang Peguambela & Peguamcara dan Peguam Syarie' (Selangor & Wilayah Persekutuan) yang telah bergiat aktif dalam bidang perundangan sejak tahun 2000 di mana beliau menjadi rakan kongsi di Tetuan Asri Musa & Co bermula dari tahun 2009 hingga sekarang. Beliau juga adalah pakar dalam bidang perundangan seperti undang-undang perlembagaan dan pentadbiran, hal-hal hartanah dan sivil, undang-undang syariah, serta hal-hal melibatkan perjanjian dan khidmat nasihat korporat berkaitan penstrukturan korporat, pemiutang dan penghutang.

 

Beliau pernah berkhidmat di Jabatan Perdana Menteri sebagai ahli Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan (JKSTUPKK) dan pernah dilantik menganggotai Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) serta Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA). Di samping itu, beliau juga turut dilantik perunding bagi membangunkan Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan di bawah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU), Pejabat Perdana Menteri. Beliau juga pernah dilantik untuk mewakili Kerajaan Negeri Kelantan dalam Jawatankuasa Teknikal Undang-undang Syariah dan Sivil peringkat Persekutuan.

 

YBrs. Dr Zulqarnain turut berpengalaman sebagai pensyarah di beberapa buah universiti tempatan dan telah menerbitkan beberapa buah buku dan artikel berkaitan hal-hal perundangan.        

​​​


YBrs. Sr. Hj. Dzulkefly bin Hj Ahmad telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada 1 Mac 2023. Beliau memegang Sarjana Muda Sains dalam bidang Surveying (Property Management), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Sarjana dalam Property Investment daripada City University, London. Beliau memiliki kelayakan profesional sebagai Jurunilai Berdaftar dan Ejen Hartanah Berdaftar dengan Board of Valuers, Appraisers & Estate Agents, Malaysia.

 

Beliau adalah pengurus cawangan/rakan kongsi di MN Associates (Johor) Sdn. Bhd. bermula dari 2002 hingga sekarang. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Penerangan dan Multimedia Negeri Johor dari tahun 2018 hingga 2020. Beliau juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) bagi kawasan Kota Iskandar, Johor dari 2018 hingga 2022. Beliau juga pernah memegang jawatan di beberapa buah syarikat berkaitan kerajaan Negeri Johor seperti Pengerusi MSC Cyberport Sdn. Bhd. Pengerusi Digital Johor Sdn. Bhd., Timbalan Pengerusi Kumpulan Prasarana Rakyat Johor dan Timbalan Pengerusi State Planning Committee (SPC). Sebelum itu, beliau merupakan Perunding Hartanah di Raine & Horne Zaki & Partner (M) Sdn. Bhd. dan pernah berkhidmat di Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta Malaysia (JPPH), Kementerian Kewangan, Pahang. Beliau juga pernah menjadi Pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia (UTM).


YBrs. Sr. Hj. Dzulkefly merupakan Ahli Royal Institution of Surveyors, Malaysia (R.I.S.M), Ahli International Association of Certified Valuation Specialist (IACVS) USA, Ahli Business Valuers Association Malaysia (BVAM), Ahli Malaysian Institute of Estate Agents (MIEA) dan Ahli Persatuan Penilai, Pengurus Harta, Ejen Harta & Perunding Harta Swasta, Malaysia (PEPS).    ​​​
YBrs. Tuan Haji Zulkifli bin Haji Mohamed telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada 1 Mei 2023. Beliau memperolehi Diploma Pengajian Islam daripada Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) dan memegang Ijazah Sarjana (Master) dalam bidang Pengajian Islam daripada Universiti Terbuka Malaysia (OUM).

YBrs. Tuan Haji Zulkifli adalah seorang perunding pelaburan, kewangan Islam dan wasiat. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif di TYM Community dari 2016 sehingga kini. Beliau juga adalah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Rahmah Malaysia. 

​​​​​​Datuk Nor Azimah Abdul Aziz merupakan Ketua Pegawai Eksekutif, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Sebelum pelantikan beliau sebagai Ketua Pegawai Eksekutif pada 1 Mei 2020, beliau merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Kawal Selia dan Penguatkuasaan dan seterusnya menyandang jawatan sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Korporat antara tahun 2016 sehingga 2020. Memulakan perkhidmatan dengan SSM sebagai Pengurus Besar di Jabatan Polisi, Perancangan dan Pembangunan Korporat pada tahun 2003. Kerjaya beliau bermula pada tahun 1992 sebagai Peguam Bela & Peguam Cara dan seterusnya berkhidmat sebagai Pensyarah Undang-Undang di Jabatan     Perakaunan, Fakulti Perniagaan dan Pengurusan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Sewaktu berkhidmat di UKM, beliau telah dipinjamkan ke Jabatan Kawal Selia dan Piawaian di Institut Akauntan Malaysia (MIA) pada Julai 2000. 

Berpengalaman luas dalam inisiatif reformasi undang-undang dan telah menyelia pembangunan perundangan yang penting di bawah bidang kuasa SSM antaranya Akta Syarikat 2016, Akta Skim Kepentingan 2016, Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 dan Akta Syarikat (Pindaan) 2007. Beliau kini merupakan Ahli Lembaga Pengawasan Audit (AOB), Ahli Lembaga Pengiktirafan Pegawai Integriti Bertauliah (LPPIB), Ahli Lembaga Yayasan Laporan Kewangan (FRF), Ahli Jawatankuasa Kelulusan & Pelaksanaan Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA), Ahli Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan FSA) dan dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Eksekutif (ExCo) Corporate Registers Forum (CRF) dan terkini beliau dilantik sebagai Profesor Adjung di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Beliau berkelulusan Undang-Undang daripada Institut Teknologi MARA (kini Universiti Teknologi MARA atau UiTM) dan memperoleh Ijazah Sarjana Undang-Undang dari University of Wales, Aberystwyth, United Kingdom.​ ​​
MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC