Sign In

​​​​Cara Pemb​ayara​n


NOTA: Program Latihan COMTRAC dan kos pentadbiran yuran adalah tertakluk kepada 0% GST berkuatkuasa 1 Jun 2018.

  • Yuran dibayar kepada SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA.
  • Bayaran latihan boleh dibuat secara Kad Kredit (Visa dan Mastercard) , Kad Debit (Visa dan Mastercard) dan Direct Banking.​
  • Bayaran secara tunai adalah untuk penggantian sijil melalui transaksi kaunter.
  • Setiap bayaran program mesti dibayar secara berasingan.
  • Hanya cek yang dikeluarkan oleh syarikat / firma boleh diterima. Syarikat / Firma yang mengeluarkan cek tidak sah laku akan disenarai hitamkan.
  • Cek peribadi tidak akan diterima.
  • Di belakang setiap instrumen pembayaran, sila nyatakan nama peserta) (maksimum 5), Setiausaha Lesen no. / Nama Badan Profesional (jika ada), tarikh program dan kod acara.
  • Lampirkan satu salinan Borang Pendaftaran (jika bayaran dibuat sebelum tarikh program) atau Inbois (jika pembayaran dibuat selepas tarikh program) semasa mengemukakan bayaran.
  • Pembayaran boleh dibuat di SSM, Tingkat 17, Menara SSM @ Sentral, Kuala Lumpur dan di semua cawangan SSM di Malaysia.​MYGOVERNMENT
KPDNKK myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC