Sign In
​​​

Perubahan Maklumat Perkongsian Liabiliti Te​rhad​​

Bagaimana memaklumkan perubahan maklumat Perkongsian Liabiliti Terhad?

  1. Memaklumkan Pendaftar dalam tempoh masa 14 hari dari tarikh perubahan secara online.
  2. Perubahan maklumat yang didaftarkan adalah seperti berikut :
    • Perubahan alamat berdaftar
    • Perubahan alamat perniagaan
    • Perubahan jenis perniagaan
    • Perubahan maklumat pekongsi dan pegawai pematuhan

Siapa yang boleh memaklumkan perubahan ? 

Pegawai Pematuhan 


Fi? 

RM30.00
MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC