Sign In


Pengurusan Aset Syarikat BubarSeksyen 556 memperuntukkan kuasa Pendaftar untuk mewakili syarikat bubar dalam keadaan tertentu di mana Pendaftar berpuashati bahawa urusan, transaksi atau perkara tersebut adalah berbentuk pentadbiran semata-mata.

S​eksyen 557 memperuntukkan bahawa aset terkumpul syarikat bubar adalah terletakhak kepada Pendaftar. Setelah aset diletakhak kepada Pendaftar, di bawah Seksyen 558, Pendaftar boleh melupuskan atau menguruskan estet atau kepentingan dalam hartanah tersebut melalui kaedah berikut sebagaimana yang difikirkan wajar:

  • secara lelongan awam;
  • secara tender awam; atau
  • secara kontrak persendirian.

​Garis panduan – seksyen 556 & seksyen 558 Akta Syarikat 2016 : Link

Contoh ‘letter of Indemnity’ : Link

Contoh ‘Borang 14A’ : Link

MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC