Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pendaftaran Perniagaan (Pemilikan Tunggal / Perkongsian)


​​Perniagaan meliputi tiap-tiap bentuk tred, perdagangan, pekerjaan, profesion, atau aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan bagi maksud-maksud mendapat keuntungan, tetapi tidak meliputi apa-apa jawatan atau penggajian atau apa-apa pengusahaan amal ​atau apa-apa kerja yang dinyatakan dalam Jadual dibawah peruntukan Akta Pendaf​taran Perniagaan 1956​​ & Kaedah-kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957​​​.

Dua (2) bentuk perniagaan:

  1. Perniagaan Tunggal – Perniagaan dimiliki sepenuhnya oleh seorang (1) pemilik
  2. Perniagaan Perkongsian – Perniagaan dimilki oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang dan tidak melebihi dua puluh (20) rakan kongsi

Panduan Pendaftaran Perniagaan:


MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC