Sign In
​ ​

​​​​​​​​​​Pendaftaran Perniagaan (Pemilikan Tunggal / Perkongsian)


​​Perniagaan meliputi tiap-tiap bentuk tred, perdagangan, pekerjaan, profesion, atau aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan bagi maksud-maksud mendapat keuntungan, tetapi tidak meliputi apa-apa jawatan atau penggajian atau apa-apa pengusahaan amal atau apa-apa kerja yang dinyatakan dalam Jadual dibawah peruntukan Akta Pendaf​taran Perniagaan 1956​​ & Kaedah-kaedah Pendaftaran Perniagaan 1957​​​.

Dua (2) bentuk perniagaan:

  1. Perniagaan Tunggal – Perniagaan dimiliki sepenuhnya oleh seorang (1) pemilik
  2. Perniagaan Perkongsian – Perniagaan dimilki oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang dan tidak melebihi dua puluh (20) rakan kongsi

Panduan Pendaftaran Perniagaan:


MYGOVERNMENT
KPDNKK myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC