Sign In

​​​Perubahan Maklumat P​​​erniagaan?


Bagaimana untuk memaklumkan perubahan maklumat perniagaan? ​
 1. Memaklumkan kepada pendaftar dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh perubahan menggunakan borang yang telah ditetapkan.

 2. Perubahan maklumat perniagaan yang boleh didaftarkan adalah:
  1. Perubahan Alamat Utama Perniagaan
  2. Perubahan Jenis Perniagaan
  3. Perubahan Maklumat Cawangan
  4. Perubahan Maklumat Pemilik Perniagaan

 3. Perubahan maklumat perniagaan boleh didaftarkan melalui :     
  1. Kaunter dengan menghantar  Borang B.  Sila rujuk Panduan Perubahan Maklumat Perniagaan
  2. Atas talian di  EzBiz Online. Sila rujuk Panduan Perubahan Maklumat Perniagaan

 

Siapa yang boleh memaklumkan perubahan?

Perubahan Alamat Utama Perniagaan – Pemilik / Salah seorang rakan kongsi
Perubahan Jenis Perniagaan – Pemilik / Salah seorang rakan kongsi
Perubahan Maklumat Perniagaan- Pemilik /Salah seorang rakan kongsi
Perubahan Maklumat Pemilik Perniagaan – Pemilik/ Semua rakan kongsi

 

Berapa fi yang dikenakan?

Fi Perubahan Maklumat Perniagaan – RM20
Cawangan – RM5 setahun bagi setiap cawangan
Maklumat Perniagaan – RM10

 


MYGOVERNMENT
KPDNKK myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC