Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Soalan lazim berkaitan perintah kawalan pergerakan bagi membendung wabak Covid-19


Soalan Lazim​​​
​Tarikh
​Insentif Pengurangan Kompaun Syarikat Di Bawah Akta Syarikat 1965​
​Dikemaskini 27/10/2022
​Moratorium 30 Hari Bagi Serah Simpan Dokumen Berkanun Di Bawah Akta Syarikat 2016 Dan Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012
​Dimuat naik 8/11/2021
Approval for Company Secretarial Firms to Operate Under Phase 1 and Phase 2 of the National Recovery PlanDimuat ​naik ​1/9/2021​​
Virtual General Meetings​Dimuat ​​naik 8/6/2021
Lanjutan Masa Untuk Edaran Penyata Kewangan, Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan Dan Serah Simpan Penyata Kewangan Bagi Tahun Kewangan Berakhir  1 November 2020 Sehingga 31 Januari 2021​Dimuat ​​naik​ 1/6/2021
Mendaftarkan Aka​un Pengguna Ezbiz Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)​Dimuat ​​naik 21/5/2021
Extension Of Time (EOT) For Circulation Of Financial Statements, Holding Of Annual General Meeting And Lodgement Of Financial Statements For Year Ending 1 April 2020 To 31 July 2020​Dimuat ​​naik 27/1/2021
Permohonan Pemfailan Ekspres Bagi Pela​nggan Yang Berada Dalam Kawa​san Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)​​​​Dimuat ​​naik 14/1/2021
Pendaftaran Perniagaan​​​​Dimuat ​​naik 31/12/2020
Operasi Kaunter Perkhidmatan SSM Pasca PKP​​​​Dikemaskini 14/1/2021
Pengecualian Kompaun Bagi Kegagalan Serah Simpan Dokume​n Berkanun Di Bawah Akta Syarikat 2016 Untuk Tempoh Sehingga 31 Disember 2020​​Dimuat ​​naik 7/11/2020
Pengecualian Fi Lewat Serah Simpan Bagi Dokumen Berkanun Syarikat​Dimuat ​​naik 7/11/2020
Pengaktifan Akaun Peng​guna Bagi Portal MyCoID, MyLLP dan SSM4U ​Bagi Pelanggan Yang Berada Dalam Kawasan PKP​​Dikemaskini 11/5/2021
Pemerbadanan Syarikat Berhad Menurut Jaminan (SBMJ), Pendaftaran Syarikat Asing, Tukar Nama Syarikat​Dikemaskini 23/10/2020
Insentif Pengurangan Kompaun bagi Permohonan Pembatalan Syarikat di bawah Seksyen 549/550 Akta Syarikat 2016​Dikemaskni 1/6/2021
Pembaharuan Perakuan Amalan bagi Setiausaha di Bawah Seksyen 241 Akta Syarikat 2016​Dimuat ​​naik 10/9/2020​
Extension of Time (EOT) for Circulation, Annual General Meeting and Lodgement of Financial Statements for Financial Year End 1 January 2020 to 31 March 2020​​Dimuat ​​naik 19/8/2020
MBRS​​Dikemaskini 22/12/2020
Permohonan Pengemaskinian Maklumat Syarikat​​Dikemaskini 2/6/2021
Permohonan Pendaftaran Gadaian​​Dikemaskini 2/6/2021
Pelanjutan Masa Pematuhan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM)​​Dikemaskini 21/5/2020
Kempen Pematuhan Tahun 2020 Akta Syarikat 2016​​​Dimuat ​​naik 16/4/2020
Permohonan Perakuan Amalan Setiausaha di bawah Seksyen 241 Akta Syarikat 2016​Dikemaskini 10/4/2020
Kenaikan Nilai Ambang Semasa Keberhutangan (‘Indebtedness’) dari RM10,000 ke RM50,000 sehingga 31 Disember 2020​​Dikemaskini 6/8/2021
Pengecualian Kelulusan bagi Syarikat Berhad Menurut Jaminan (SBMJ) dalam Membuat Kutipan Sumbangan daripada Orang Ramai​Dikemaskini 10/4/2020
Tempoh Pelanjutan Masa untuk Menyerah Simpan Penyata Kewangan​​Dikemaskini 9/11/2020
Moratorium bagi Mengemukakan Dokumen Berkanun kepada SSM​Dimuat ​​naik 28/7/2020
AGMs and Filing of Document during the Movement Control Order​​
​Dimuat ​​naik 18/3/2020​


​​​​

​​
MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC