Sign In

​​Bahagian Pembangunan & Perkhidmatan Perundangan


Bahagian ini bertanggungjawab memberi perkhidmatan perundangan kepada SSM. Bahagian ini dibahagikan kepada 2 seksyen iaitu:
  • Semakan dan Pembangunan Undang-Undang
  • Perkhidmatan Perundangan​

Semakan dan Pembangunan Undang-Undang

Seksyen ini bertanggungjawab :
  • membangunkan dan menyemak polisi;
  • menggubal Consultation Notes / Bills / pindaan undang-udang; dan
  • membina, membangun dan mengekalkan hubungan berkaitan polisi perundangan dengan pihak-pihak berkepentingan.

Perkhidmatan Perundangan

Seksyen ini bertanggungjawab :
  • menyediakan pandangan perundangan dan mentafsir undang-udang yang ditadbir oleh SSM;
  • menyertai rundingan berkaitan isu-isu perundangan; dan
  • menyediakan dan menyemak kontrak untuk SSM.


MYGOVERNMENT
KPDNKK myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC