Sign In

​Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi​​


Bahagian ini bertanggungjawab dalam membangun, mentadbir dan menguruskan perisian perkakasan aplikasi dan sistem, bilik server serta rangkaian yang digunapakai di SSM. Bahagian ini terbahagi kepada empat (4) seksyen utama iaitu:

Seksyen Operasi

 • Mengurus pentadbiran pangkalan data.
 • Mengurus fasiliti 'Disaster Recovery Centre'.
 • Menyokong pengurusan sistem.
 • Menyelenggara keselamatan operasi dan sokongan prasarana.
 • Memastikan perkakasan komputer di dalam keadaan teratur dan diselenggara dengan sebaiknya.
 • Menguruskan kemudahan prasarana bilik pelayar seperti penghawa dingin, kad akses, UPS, sistem anti-kebakaran dan kawasan persekitarannya.
 • Memberikan sokongan peringkat kedua kepada pengguna.
 • Memantau operasi harian rangkaian (network infrastructure).
 • Mengurus komunikasi yang meliputi komponen data dan suara.
 • Mengurus kemudahan Sistem Automasi Pejabat seperti Email, perkongsian fail online dan kolaborasi pejabat.
 • Mengurus 'firewall' dan ‘Intrusion Detection System’ (IDS).
 • Memastikan keselamatan telekomunikasi dan prasarana rangkaian.
 • Mengurus khidmat pemasangan dan installasi desktop
 • Memberi sokongan bilik server di pejabat negeri dan cawangan
 • Menjadi pusat bantuan untuk pengguna SSM berkenaan dengan katalog perkhidmatan ICT.
 • Sebagai pusat utama bagi melaporkan ‘Incident’ (gangguan atau potensi gangguan kualiti atau kesediaan sistem) dan untuk pengguna memohon sebarang perkhidmatan ICT.
 • Memberikan bantuan dan sokongan yang efisien dengan bertindak balas secepat mungkin ke atas setiap pertanyaan.
 • Melayan semua panggilan telefon dan memastikan setiap bantuan yang tidak dapat diuruskan di meja bantuan diusulkan serta-merta kepada pihak yang sewajarnya.
 • Merekodkan segala butir panggilan dan nasihat atau bantuan yang telah diberikan bagi tujuan rujukan ataupun kegunaan statistik.
 • Memberikan pendapat dan tindakbalas kepada SSM mengenai masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh para pengguna, seterusnya memastikan jika adanya keperluan untuk latihan lanjut, dokumentasi mahupun perubahan ke atas perkhidmatan sedia ada.
 • Menguruskan aset ICT, merekod maklumat dan lokasi aset di dalam Pendaftaran Aset ICT dan memastikan aset tersebut dapat menampung operasi harian SSM.
 • Melaksanakan kaji selidik untuk keseluruhan pencapaian ICT terhadap pengguna.

Seksyen Pembangunan Sistem

 • Mengkaji keperluan sistem baru untuk memenuhi keperluan operasi harian SSM.
 • Menguruskan kerja-kerja pembangunan, pentadbiran, pengurusan dan penyelengaraan aplikasi.
 • Menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian dan pembaikan aplikasi.
 • Menghasilkan laporan ad-hoc daripada pelanggan dalaman dan luaran.
 • Memberikan sokongan peringkat kedua (2) kepada pengguna.

Seksyen Perancangan IT dan e-Perkhidmatan

 • Mengkaji keperluan pembangunan sistem dalam talian dan integrasi dengan organisasi lain.
 • Menghasilkan laporan 'ad-hoc' untuk pelanggan dalaman dan luaran.
 • Membangunan dan menyelenggara Gudang Data (Data Warehouse) SSM.
 • Membangunkan dan menyelenggara laman portal dan laman intranet SSM.
 • Menyelenggara dan memantau sistem Ezbiz.
 • Perancangan, penyediaan dan pengawalan baget ICT.
 • Memantau dan melaporkan perkembangan projek-projek ICT.
 • Mengumpul dan mengemaskini prosidur kerja dan prosidur operasi standard (SOP) bagi seksyen-seksyen di bahagian ini.
 • Bekerjasama dengan Bahagian Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan untuk strategi pembangunan produk menggunakan maklumat di dalam pangkalan data.

Seksyen Keselamatan IT

 • Membangun dan menyenggara polisi keselamatan yang merangkumi applikasi system, infrastruktur, dan operasi organisasi.
 • Mensyaratkan guna-pakai polisi keselamatan ICT bagi tujuan operasi harian.
 • Memantau pematuhan penggunaan polisi keselamatan ICT.
 • Melaksanakan operasi berterusan sistem melalui perlaksanaan keselamatan data dan pengurusan risiko.
 • Membantu siasatan/audit ke atas kes-kes pencerobohan data melalui siasatan secara forensik.MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC