Sign In

​​​​Seksyen Integriti dan Disliplin​


​Memastikan integriti warga kerja SSM pada tahap tertinggi melalui pembudayaan, penginstitusian dan perlaksanaan nilai-nilai integrity di SSM. 

Fungsi utama Seksyen Integriti adalah untuk mempromosikan integriti dan mewujudkan kesedaran di kalangan warga kerja SSM dengan menjalankan pelbagai aktiviti untuk meningkatkan kesedaran integrity dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.


Unit Pematuhan & Aduan

 • ​​Pengurusan Aduan
  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/ maklumat mengenai salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakukan dan etika organisasi; dan
  • Pengurusan polisi Whistleblower dalaman.
 • Pematuhan
  • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
 • Pengesanan dan Pengesahan
  • Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan
  • Melaporkan salah laku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 • Polisi & SOP


Unit Tadbir Urus, Integriti & Tatatertib 
 • Tadbir Urus
  • Mengurus pelaksanaan pemantapan tadbir urus, integriti dan antirasuah serta mengimplementasi inisiatif kerajaan, dasar dan polisi SSM, etika dan integriti yang berkaitan dengan segala aktiviti dan fungsi Seksyen Integriti dan Disiplin.
  • Pelaksanaan tadbir urus:
   • Urus Setia Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah (JAR) SSM;
   • Urus Setia Pelan Antirasuah Nasional (NACP) bagi inisiatif berkaitan SSM;
   • Urusetia Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) KPDN bagi inisiatif berkaitan SSM;
   • Urusetia Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) SSM;
   • Fungsi Pematuhan Antirasuah (ABCF) bagi ABMS SSM;
   • Menjalankan Tapisan Integriti; dan
   • Menjalankan lain-lain tadbir urus yang berkaitan. 
 • Tatatertib
  • ​Melaksanakan fungsi urus setia Jawatankuasa Tatatertib, Jawatankuasa Rayuan Tatatertib dan Surcaj selaras dengan Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605). 
 • Pengukuhan Integriti
  • ​Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi. 
 • Polisi & SOP


MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC