Sign In

B​ahagian Kewangan Dan Akaun


Fungsi utama Seksyen Kewangan dan Akaun adalah merancang, mengurus dan mengawal kedudukan kewangan Suruhanjaya di samping menjana pendapatan tambahan Suruhanjaya menerusi aktiviti-aktiviti pelaburannya. Perancangan, pengurusan dan kawalan kedudukan kewangan Suruhanjaya melibatkan :
  1. Pemantauan semua aktiviti kutipan hasil dan perbelanjaan;
  2. Penyediaan bajet tahunan;
  3. Pengurusan semua portfolio pelaburan;
  4. Penyediaan laporan berkala termasuk penyata tahunan; dan
  5. Memastikan semua aktiviti kewangan dikendalikan mengikut arahan, pekeliling dan garis panduan yang ditetapkan.
Seksyen Kewangan dan Akaun disokong oleh Unit seperti berikut :
  1. Unit Bayaran & Belanjawan
  2. Unit Akaun
  3. Unit Hasil & Kawalan Kredit
  4. Unit Pelaburan & Pinjaman​

MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC