Sign In

​​Seksyen Pendidikan & Pembangunan ​Korporat


 • Mengenalpasti, merekabentuk & membangunkan program korporat & antarabangsa
 • Memilih, melantik dan menilai pelatih luar untuk program latihan
 • Mengurus dan menyelaras Program Latihan Pengarah Korporat (CDTP)
 • Memasarkan program korporat & antarabangsa
 • Menganjurkan persidangan
 • Bajet hasil & pemantauan prestasi program
 • Penilaian latihan ke atas keberkesanan program latihan
 • Mentadbir dan menguruskan pusat sumber / pengetahuan
 • Pengenalpastian dan proses perolehan bahan pengetahuan
 • Pelatih program COMTRAC, khususnya program CSTP, CDTP, CEP, program dalaman dan program kerjasama
 • Pelatih ROBA 1956 dan CA 1965 kepada program yang dikendalikan oleh INTAN, SME BANK, MINDA, AUDIT ACADEMY, POLITEKNIK METRO, PTPL dan agensi kerajaan yang lain
 • Menyesuaikan kandungan modul bagi program dalaman, program kerjasama dan program yang dikendalikan oleh agensi lain yang berkaitan dengan CA 1965 dan Penyata Kewangan
 • Membangunkan kandungan modul program baharu -CDTP dan CEP
 • Mengendalikan hal-hal pentadbiran​


MYGOVERNMENT
KPDNHEP myGoverment
Agensi-agensi lain di bawah KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KOS SARA HIDUP
SSM MyIPO MyCC