Sign In
Permohonan Carian Nama Syarikat Dengan Menggunakan Perkataan Yang Dilarang Di Bawah Arahan Menteri Berdasarkan Seksyen 26 (3) Akta Syarikat 2016

Mulai 15 Mac 2022, semua Perkataan yang Diwartakan tidak dibenarkan digunakan sebagai sebahagian nama syarikat. Justeru itu, semua permohonan carian nama syarikat yang mengandungi Perkataan yang Diwartakan akan ditolak. Jika pemohon ingin merayu terhadap keputusan Pendaftar, pemohon boleh mengemukakan permohonan rayuan kepada Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (Menteri KPDNHEP) melalui Pendaftar dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas tarikh keputusan Pendaftar.

Permohonan rayuan hendaklah dihantar ke Pejabat SSM berhampiran berserta :-

a. Surat bertulis yang menyatakan alasan rayuan
b. Salinan pemberitahuan e-mel penolakan
c. Lain-lain dokumen jika diarahkan dalam e-mel penolakan
d. Fi permohonan rayuan sebanyak RM300​

Sekiranya perkataan yang Diwartakan juga merupakan perkataan yang dikawal oleh Pihak Berkuasa lain, surat kebenaran/ sokongan daripada Pihak Berkuasa tersebut hendaklah dilampirkan bersama. Senarai Pihak Berkuasa dan Garis Panduan Nama Syarikat berkaitan boleh dirujuk dalam laman sesawang SSM.​

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.ssm.com.my atau hubungi Pusat Panggilan SSM di talian 03-77214000.​

Suruhanjaya Syarikat Malaysia
18 Mac 2022
Attachments
myGovernment
KPDNKK myGoverment
Agencies under Domestic Trade and Consumer Affairs Ministry (KPDNHEP)
SSM MyIPO MyCC
SSM General Line
E-mail: enquiry[at]ssm.com.my
Operation Hour
Day: Monday - Friday
Service Counter: 8.15 AM - 4.15 PM
SSM Contact Centre
Telephone: +603-7721 4000
Fax: +603-7721 4001