Sign In


BORANG JANJI TEMU PENGESAHAN PENGGUNA EZBIZ ONLINE

 1. Pelanggan perlu mengisi borang janji temu pengesahan pengguna EZBIZ online bagi pengesahan melalui panggilan video.
 2. Pelanggan akan menerima emel pengesahan daripada SSM sekiranya slot janji temu lengkap dan berjaya dihantar.
 3. Pelanggan perlu mempunyai aplikasi WhatsApp untuk urusan pengesahan pengguna.
 4. Pastikan nombor telefon yang diberikan sama dengan nombor yang didaftarkan di dalam sistem pengguna dan panggilan WhatsApp.
 5. Pelanggan perlu bersedia dihubungi mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan.
 6. Jika tuan/puan gagal dihubungi mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan, pihak tuan/puan perlu membuat janji temu semula di pautan (link) yang telah diemel sebelum ini.
 7. Para pelanggan dinasihatkan supaya menyediakan kad pengenalan sebelum panggilan video bersama pegawai SSM berlangsung.
 8. Pelanggan perlu bersetuju membenarkan pihak SSM mengambil “Screen Shot” semasa sesi panggilan video dibuat bagi tujuan rekod dan pembuktian pengesahan telah dilakukan.
 9. Panggilan video bertujuan untuk proses pengesahan sahaja. Sebarang pertanyaan lain perlulah menghubungi pusat panggilan SSM untuk maklumat lanjut di talian 03-77214000 atau emel di enquiry@ssm.com.my

Sila lengkapkan butiran di bawah.
 

Nama : *

No Kad Pengenalan : * (cth: 700911116565)

No Telefon : * (cth: 0139876543)

Emel : *

No.Rujukan EzBiz : *(cth: EZ0100200345)

Janji Temu Pejabat SSM : *

Tarikh Janji Temu : *

Waktu Janji Temu : *


Soalan Sekuriti : *

Siapakah nama ibu anda?

 

Sila nyatakan negeri kelahiran anda?

 

Sila nyatakan nama sekolah rendah anda?

 

Apakah makanan kegemaran anda?

 

Perakuan dan terma dan syarat:
Saya mengesahkan semua maklumat dan dokumen (jika berkenaan) yang dikemukakan semasa sesi ini adalah benar dan betul serta dikemukakan oleh saya sendiri;

Nama :
No. Kad Pengenalan :


Saya dengan ini memberi kebenaran kepada SSM untuk:
 1. Mengambil ‘screen shot’ semasa sesi panggilan video dibuat tertakluk kepada syarat yang ditentukan oleh SSM bagi tujuan rekod dan pembuktian pengesahan telah dilakukan.
 2. Memproses, mengguna dan menzahirkan apa-apa maklumat yang dikemukakan termasuk maklumat peribadi selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 atau mana-mana undang-undang yang berkuatkuasa bagi kegunaan SSM termasuk bagi tujuan siasatan atau keperluan pihak lain.

.

​​​

myGovernment
KPDNHEP myGoverment
Agencies under Ministry Of Domestic Trade And Cost Of Living
SSM MyIPO MyCC
SSM General Line
E-mail: enquiry[at]ssm.com.my
Operation Hour
Day: Monday - Friday
Service Counter: 8.15 AM - 4.15 PM
SSM Contact Centre
Telephone: +603-7721 4000
Fax: +603-7721 4001