AKTA 614
AKTA SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA 2001
BAHAGIAN III - FUNGSI DAN KUASA SURUHANJAYA


Seksyen 17. Fungsi Suruhanjaya.

Fungsi Suruhanjaya adalah—Copyright 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.