AKTA 28
AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971


Seksyen 11. Kaedah-kaedah.

Menteri boleh membuat kaedah-kaedah bagi melaksanakan tujuan-tujuan dan maksud-maksud Akta ini.


Copyright 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.