AKTA 28
AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971


Seksyen 7. Pendaftaran sesuatu syarikat yang menganjurkan wang kutu dilarang.

Maka tidaklah boleh didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 sesuatu syarikat yang tujuannya atau salah satu daripada tujuannya adalah untuk menganjurkan wang kutu.


Copyright 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.