AKTA 28
AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971


Seksyen 1. Tajuk ringkas.

Akta ini bolehlah dinamakan Akta (Larangan) Kumpulan Wang Kutu 1971.


Copyright 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.