UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA 28
AKTA (LARANGAN) KUMPULAN WANG KUTU 1971


___________________________
SUSUNAN SEKSYEN
___________________________

Tajuk Panjang & Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Salah di sisi undang-undang menjalankan perniagaan menganjurkan wang kutu.
Seksyen 4. Pendaftaran sesuatu perniagaan yang menganjurkan wang kutu dilarang di Negeri-Negeri Malaysia Barat.
Seksyen 5. Pelesenan sesuatu perniagaan yang menganjurkan wang kutu dilarang di Sabah.
Seksyen 6. Pelesenan sesuatu perniagaan yang menganjurkan wang kutu dilarang di Sarawak.
Seksyen 7. Pendaftaran sesuatu syarikat yang menganjurkan wang kutu dilarang.
Seksyen 8. Syarikat berdaftar yang menganjurkan wang kutu hendaklah berhenti menjalankan perniagaan.
Seksyen 9. Penggulungan atas permintaan Menteri.
Seksyen 10. Tanggungan jenayah.
Seksyen 11. Kaedah-kaedah.
Seksyen 12. Akta ini terpakai.
Seksyen 13. Pemansuhan.