Sign In

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​e-Perolehan 


 
PENGUMUMAN PENTING
 1. Pendaftaran ini tidak menjamin bahawa pembekal/pekhidmat akan mendapat tawaran kerja daripada pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 2. Hanya pembekal/pekhidmat yang berdaftar sebagai pembekal dengan SSM sahaja boleh berurusan dengan Unit Perolehan SSM.
 3. Pembekal/pekhidmat berdaftar akan dimaklumkan secara terus melalui emel yang didaftarkan. SSM tidak bertanggungjawab sekiranya alamat emel pendaftaran yang diberikan tidak sampai, salah alamat emel, alamat emel tidak lengkap ataupun bertukar alamat emel tanpa memaklumkan kepada SSM. Adalah menjadi tanggungjawab pihak pembekal/pekhidmat untuk memastikan bahawa maklumat syarikat adalah yang terkini dan benar.
 4. Pembekal/pekhidmat yang ingin mendaftar mestilah tidak pernah disenarai hitam oleh mana-mana Agensi Kerajaan/ Bukan Kerajaan. Pembekal/pekhidmat adalah bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada SSM secara bertulis melalui surat atau emel sekiranya pernah disenarai hitam atau dikenakan apa-apa tindakan oleh Agensi Kerajaan/ Bukan Kerajaan.
 5. Pembekal/pekhidmat perlu menyertakan dengan memuat naik dokumen-dokumen berkaitan seperti: -
 6. a)Sijil pendaftaran syarikat/perniagaan/PLT Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau Sijil Pendaftaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan bagi Sabah/Sarawak;
  b)Sijil pendaftaran perunding (jika berkaitan);
  c)Sijil pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia dengan kod bidang termasuk Pengiktirafan Bumiputera (jika berkaitan); dan
  d)Sijil pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) (jika berkaitan).
PENDAFTARAN PEMBEKAL BAHARU SSM

Jenis Pendaftaran *

Nombor Pendaftaran Syarikat/ Perniagaan/ PLT/ Perniagaan (Sabah/Sarawak)/ Perunding: *

Nama Syarikat/ Perniagaan/ PLT/ Perunding: *

Jenis Perniagaan Yang Dijalankan: *

Alamat Emel *

Alamat Emel Alternatif (sekiranya ada):  

No. Telefon Pejabat: *

No. Telefon Bimbit: *

Nama Pegawai Untuk Dihubungi: *

No. Kod Bidang Kementerian Kewangan Malaysia: *

Pengiktirafan Bumiputera (pengiktirafan oleh Kementerian Kewangan Malaysia): *

Gred bagi Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB): *

Kategori bagi Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB): *

MUATNAIK DOKUMEN BERKENAAN (JIKA BERKAITAN)
Hanya dokumen format PDF yang dibenarkan untuk upload.

Sijil Pendaftaran Syarikat/Perniagaan/ PLT Suruhanjaya Syarikat Malaysia:

   

Sijil Pendaftaran Perniagaan Pihak Berkuasa Tempatan (Sabah/Sarawak)::

   

Sijil Pendaftaran Perunding:

   

Sijil Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia dengan Kod Bidang::

   

Sijil Pengiktirafan Bumiputera:

   

Sijil Pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB):

   

Lain-lain Sijil Berkaitan :

   
 
dan permohonan ini bukanlah bertujuan untuk mengikat apa-apa perjanjian bersama dengan pihak SSM.

Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini, pihak tuan/puan boleh berhubung dengan pegawai Unit Perolehan di bawah:

Puan Yuslinna Mohamad Yusop (03-2299 4618)
Puan Ros Mazitawati Ismail (03-2299 4943)
Encik Rudy Hartono Adeni (03-2299 4883)
Encik Muhammad Ridhwan Baba (03-2299 4982)
Encik Mohd Fahmir Adzran Ramlee (03-2299 4483)
Cik Siti Nurjihan Musa (03-2299 4595)

myGovernment
KPDNHEP myGoverment
Agencies under Ministry Of Domestic Trade And Cost Of Living
SSM MyIPO MyCC
SSM General Line
E-mail: enquiry[at]ssm.com.my
Operation Hour
Day: Monday - Friday
Service Counter: 8.15 AM - 4.15 PM
SSM Contact Centre
Telephone: +603-7721 4000
Fax: +603-7721 4001