Sign In

​​​Buku Pelan Antirasuah Organisasi​​​


Pembangunan OACP SSM ini selaras dengan pelaksanaan Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023 yang dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia pada 29 Januari 2019. Usaha dan komitmen daripada semua peringkat kerja SSM adalah penting dan perlu digerakkan secara bersepadu dan terselaras dalam usaha ini.

Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) SSM 2019 – 2023 telah dilancar pada 17 Disember 2019. Melalui OACP SSM, sebanyak 106 Inisiatif telah dipersetujui oleh Pengurusan SSM untuk dilaksanakan dalam tempoh masa dari 2019 sehingga 2023.

  • OACP SSM​

​​Download: OACP SSM


myGovernment
KPDNHEP myGoverment
Agencies under Ministry Of Domestic Trade And Cost Of Living
SSM MyIPO MyCC
SSM General Line
E-mail: enquiry[at]ssm.com.my
Operation Hour
Day: Monday - Friday
Service Counter: 8.15 AM - 4.15 PM
SSM Contact Centre
Telephone: +603-7721 4000
Fax: +603-7721 4001