eXtensible Business Reporting Language (XBRL)

Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM) kini dalam peringkat kajian semula terhadap SSM taxonomy 2012 (SSMT 2012) berdasarkan format eXtensible Business Reporting Language (XBRL).

Sabagai salah satu proses kajian tersebut, SSM akan mengendalikan sesi konsultatif luaran terhadap konsep atau elemen pelaporan di bawah SSM taxonomy 2017 (SSMxT 2017) yang telah dibangunkan berdasarkan peruntukkan akta atau piawaian berikut: 

1. Akta Syarikat 2016 (AS 2016); 

2. Penggunaan piawaian perakaunan yang bersesuaian sama ada :

a. Malaysian Private Entities Reporting Standards (MPERS) untuk syarikat persendirian iaitu -

  • tidak dikehendaki untuk menyediakan atau menyerahkan apa-apa penyata kewangan di bawah mana-mana undang-undang yang ditadbir oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia atau Bank Negara Malaysia; and
  • bukan anak syarikat atau syarikat bersekutu, atau dikawal bersama oleh, syarikat yang dikehendaki menyediakan atau menyerahkan apa-apa penyata kewangan di mana-mana undang-undang yang ditadbir oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia atau  Bank Negara Malaysia atau 

b. Malaysian Financial Reporting Standards (MFRS) untuk syarikat awam. 

 

Consultative Document

Kertas konsultasi berikut akan menjelaskan berhubung objektif, gambaran keseluruhan dan nota penerangan berhubung SSMxT 2017.

SSM’s Consultative Document on the XBRL Reporting Concept or Elements 

 

Manakala pecahan SSMxT 2017 adalah seperti berikut:

No. Rujukan dokumen Taxonomy Penerangan
A Financial Statement (FS) taxonomy template  
1 MFRS Taxonomy Template_v1.10_14thJuly2017 Bagi syarikat awam atau persendirian yang menyediaan penyata kewangan berdasarkan MFRS bersama-sama pendedahan AS 2016.
2 MPERS_TaxonomyTemplate_v1.6_17thJuly2017 Bagi syarikat persendirian yang menyediakan penyata kewangan berdasarkan MPERS bersama-sama dengan pendedahan AS 2016.
3 CLBG Taxonomy Template_v1.8_19thJuly2017 Bagi syarikat berhad menurut jaminan (CLBG) yang menyediaan penyata kewangan berdasarkan MFRS bersama-sama pendedahan AS 2016.
4 EPC_TaxonomyTemplate_v1.4_21stJuly2017 Bagi syarikat persendirian terkecuali yang menyerah simpan perakuan berhubung syarikat persendirian terkecuali sepertimana peruntukkan AS 2016. 
5 FC_Taxonomy Template_v1.3_21stJuly2017 Untuk syarikat asing yang menyerah simpan Akuan Berkanun sebagaimana peruntukkan AS 2016 setelah memperolehi kelulusan daripada Pendaftar melalui proses EA3. 
B Key Financial Indicator (KFI) taxonomy template  
6 KFI_MFRS_TaxonomyTemplate_v1.7_17thJuly2017 Setelah permohonan di bawah EA2 diluluskan oleh Pendaftar, syarikat awam atau persendirian boleh menyerah simpan KFI mengikut piawaian MFRS serta AS 2016.
7 KFI_MPERS_TaxonomyTemplate_v1.7_17thJuly2017 Setelah permohonan di bawah EA2 diluluskan oleh Pendaftar, syarikat persendirian boleh menyerah simpan KFI mengikut piawaian MPERS serta AS 2016.
8 KFI_CLBG_TaxonomyTemplate_v1.7_17thJuly2017 Setelah permohonan di bawah EA2 diluluskan oleh Pendaftar, syarikat CLBG boleh menyerah simpan KFI mengikut piawaian MFRS serta AS 2016.
9 KFI_Foreign_TaxonomyTemplate_v1.7_17thJuly2017 Setelah permohonan di bawah EA2 diluluskan oleh Pendaftar,  syarikat asing boleh menyerah simpan KFI  mengikut piawaian MFRS serta AS 2016.
C Exemption Application (EA) taxonomy template  
10 EA_TaxonomyTemplate-v1.7-21thJuly2017 Membenarkan syarikat mengemukakan permohonan bagi pengecualian daripada peruntukkan AS 2016. Permohonan ini hanya berkaitan penyata kewangan dan penyata tahunan sahaja. 
D Annual Return (AR) taxonomy template  
11 AR1_TaxonomyTemplate-v1.9-24thJuly2017 Serah simpan penyata tahunan di bawah AS 2016 bagi syarikat menurut syer
12  AR2_TaxonomyTemplate-v1.9-24thJuly2017 Serah simpan penyata tahunan di bawah AS 2016 bagi syarikat berhad  menurut jaminan
13 AR3_TaxonomyTemplate-v1.9-24thApril2017 Serah simpan penyata tahunan di bawah AS 2016 bagi syarikat asing
14 AR4_TaxonomyTemplate-v1.9-24thJuly2017 Bagi syarikat menyerah simpan penyata tahunan mengikut AS 2016 bagi situasi di mana syarikat tidak menpunyai apa-apa perubahan dalam butirannya sejak penyata tahunan sebelumnya yang telah diserah simpan kepada SSM.

SSM mengalu-alukan pandangan dan komen sama ada konsep ataupun penyataan yang diterangkan mudah difahami dan dengan jelas mencerminkan keperluan di bawah piawaian perakaunan yang diluluskan atau peruntukkan AS 2016. 

Sila kemukakan pandangan dan komen anda melalui helaian Excel seperti di atas kepada ssmxtp2017@ssm.com.my pada atau sebelum 15 September 2017.

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan sila e-mel kepada qxbrl@ssm.com.my atau meninggalkan nombor telefon untuk kami hubungi.

 

Senarai Dokumen Berkaitan

Tahun Dokumen
2014

ssmt_20131231 (version 1.0)

Berdasarkan IFRS Taxonomy 2012 (English Label-Final)

2017

ssmxt2017 (v1.0)

Di atas adalah versi draf taxonomy yang telah disediakan untuk dimuat turun bagi tujuan ujian dalaman dan luaran. Fail akhir taxonomy termasuk Taxonomy Guide akan disediakan bersama dengan Malaysian Business Reporting System semasa Portal telah dibuka kelak.