Teras Strategik

  1. Menggalakkan dan mendorong tadbir urus yang baik untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif.
  2. Menyampaikan produk dan perkhidmatan yang inovatif untuk memenuhi keperluan pihak berkepentingan.
  3. Menyediakan perkhidmatan yang bermutu tinggi menerusi kecemerlangan operasi.
  4. Menjana sinergi menerusi kerjasama strategik.
  5. Berkembang menjadi organisasi berasaskan pengetahuan untuk membentuk permikiran yang kompetitif.
  6. Memupuk budaya berprestasi tinggi menerusi pembangunan keupayaan dan kemampuan.
  7. Mengoptimumkan ICT untuk meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan ketangkasan perusahaan.