Teras Strategik

Teras Strategik Pertama: Mengoptimumkan Penambahbaikan Proses
Teras Strategik Kedua: Menggunakan Platform Teknologi Agil
Teras Strategik Ketiga: Memupuk Budaya Kerja Cemerlang
Teras Strategik Keempat: Menyediakan Persekitaran Perniagaan yang Dipercayai
Teras Strategik Kelima: Mengintegrasikan Nilai Berkekalan