Pengemaskinian Maklumat Syarikat

Setiap syarikat selepas pemerbadanan perlu menyerahsimpan dokumen berikut berdasarkan peruntukan Akta Syarikat 2016:

  1. Apabila terdapat sebarang perubahan dalam butir-butir pegawai syarikat, saham, alamat dan sebagainya; 
  2. Memfailkan Penyata Tahunan dan Penyata Kewangan mengikut peruntukan Akta Syarikat 2016


Berikut adalah perkhidmatan-perkhidmatan kemaskini maklumat syarikat yang telah ditawarkan melalui MyCoID 2016 :

a)Return of Allotment of Shares (Seksyen 78)

b)Registers of Members (Seksyen 51)

c)Notification of Change in Registered Address (Seksyen 46)

d)Notification of Change in Register of Director, Manager and Secretary (Seksyen 58)


Selain perkhidmatan yang disenaraikan di atas, serahan kemaskini maklumat perlu dilakukan di kaunter ibu pejabat SSM / Pejabat Negeri SSM / Cawangan SSM.  Senarai-senarai template yang terlibat boleh didapati di Jadual B