Status Permohonan Pembatalan Syarikat Dibawah S308(1) Akta Syarikat 1965 / Dibawah S550 Akta Syarikat 2016

Nota : Untuk nombor syarikat 123456-T, cuma perlu masukkan "123456" di dalam ruang yang disediakan di atas.