Senarai Status Dokumen Syarikat Yang Dikueri Di Bawah Seksyen 11(8) & (9) Akta Syarikat 1965 / Di Bawah Seksyen 610(2)(b) Akta Syarikat 2016

Nota:

  1. Sila masukkan "944751" bagi nombor syarikat/MyCoID 944751-A di dalam ruangan di atas.
  2. Sebarang pertanyaan lanjut berhubung dokumen yang telah dikueri tidak akan dilayan melalui panggilan telefon. Sila hadir di mana-mana pejabat SSM yang berhampiran untuk maklumat lanjut.
  3. SSM tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang penyalahgunaan maklumat semakan yang digunakan oleh individu yang tidak bertanggungjawab.