Perubahan Maklumat Perniagaan

Bagaimana untuk memaklumkan perubahan maklumat perniagaan?

1. Memaklumkan kepada pendaftar dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh perubahan menggunakan borang yang telah ditetapkan.

2. Pendaftaran Perubahan Maklumat Perniagaan adalah menggunakan Borang B. Perubahan maklumat perniagaan yang boleh didaftarkan adalah :

(a) Perubahan Alamat Utama Perniagaan
(b) Perubahan Jenis Perniagaan
(c) Perubahan Maklumat Cawangan
(d) Perubahan Maklumat Pemilik Perniagaan

3. Lengkapkan borang berdasarkan jenis perubahan. Semua jenis perubahan ini boleh dikemukakan serentak. Rujuk Panduan Perubahan Maklumat Perniagaan.

Siapa yang boleh memaklumkan perubahan?

Perubahan Alamat Utama Perniagaan – Pemilik / Salah seorang rakan kongsi
Perubahan Jenis Perniagaan - Pemilik / Salah seorang rakan kongsi
Perubahan Maklumat Perniagaan- Pemilik /Salah seorang rakan kongsi
Perubahan Maklumat Pemilik Perniagaan – Pemilik/ Semua rakan kongsi perlu hadir di kaunter SSM

Berapa fi yang dikenakan?

Fi Perubahan Maklumat Perniagaan – RM20
Cawangan - RM5 setahun bagi setiap cawangan
Maklumat Perniagaan – RM10

Bila Sijil Pendaftaran boleh diperolehi?

1 jam dari bayaran