Seksyen Pengurusan Pengetahuan

 • Pembangunan pengetahuan: 
  • Knowledge Discovery
  • Business Intelligence
  • Distributed Learning
  • Knowledge Collaboration
  • Knowledge Mapping
  • Opportunity  Generation & Knowledge Culture
 • Keupayaan proses pengetahuan:
  • Perolehan pengetahuan, Penukaran
  • Proses permohonan & perlindungan pengetahuan
 • Pengetahuan infrasturktur:
  • Business Intelligence
  • Collaboration
  • Distributed Learning       
  • Knowledge Discovery Technologies
 • Mengurus dan menyelenggara pusat sumber / pengetahuan