Seksyen Pendidikan & Pembangunan Pekerja

  • Merekabentuk program, pembangunan & cadangan 
  • Membangunkan Pelan Latihan / Kalendar Pembangunan Latihan 
  • Membangunkan latihan bagi Subject Matter Experts (SME) dalaman 
  • Melaksanakan program latihan
  • Mengurusakan program latihan 
  • Menyediakan laporan dan analisis sebelum dan selepas program latihan 
  • Menyediakan laporan latihan