Saluran Aduan

ADAKAH ANDA INGIN MEMBUAT ADUAN ???

KENALI MASALAH ANDA & SALURAN ADUAN YANG TEPAT…

Mohon rujuk panduan di bawah untuk memastikan aduan anda di proses dengan KADAR SEGERA oleh agensi penguatkuasaan yang berkaitan:

KLASIFIKASI ADUAN PENGUATKUASA / BIDANG KUASA
Kes penipuan Harta Benda / Wang Ringgit

Polis Diraja Malaysia (PDRM)
urusetia_jsjk@rmp.gov.my  

 1. Gores dan Menang
 2. Penipuan Pembelian Jual Beli Barangan Pengguna
 3. MLM
 4. Hak Cipta / Harta Intelek

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
e-aduan@kpdnkk.gov.my

Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM)
https://ttpm.kpdnkk.gov.my/portal/index.php/my/

 1. Skim Cepat Kaya
 2. Skim Pelaburan Emas / Wang Tunai
 3. Forex (tukaran wang asing)
 4. Pengambilan Deposit Dengan Tujuan Pelaburan 
Bank Negara Malaysia
bnmtelelink@bnm.gov.my 
Rumah terbengkalai/tidak siap
Masalah dengan kontraktor

Tribunal Perumahan
enforcement@kpkt.gov.my

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) 

Pelarian Cukai

Lembaga Hasil Dalam Negeri
pelariancukai@HASIL.GOV.MY

Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
speakup@epf.gov.my

 1. Tuntutan balik pelaburan/kerugian/isu dalam syarikat
 2. Perlanggaran Kontrak
Mohon untuk mendapatkan pandangan mana-mana pengamal undang-undang yang bertauliah untuk tindakan sivil.


 • Aduan-aduan selain daripada di atas boleh dirujuk kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia sekiranya berkaitan.
 • Peringatan : Segala Aduan palsu yang dikemukakan boleh didakwa di bawah Kanun Keseksaan (Akta 574).

Sila klik di sini jika tuan/puan ingin membuat aduan atau pertanyaan berhubung produk dan perkhidmatan SSM.