Pusat Program Antarabangsa

  • Bertanggungjawab untuk mempromosi dan memasarkan program-program latihan SSM dalam memperoleh penglibatan antarabangsa dan organisasi berkaitan
  •  Mengendalikan program latihan pertukaran warga kerja