Pusat Kawalan & Sumber

Unit Pusat Sumber

Bertanggungjawab untuk mengenalpasti, mendapatkan, mengurus dan mengawalselia koleksi buku-buku akademik termasuklah e-library.

Unit Pentadbiran dan Kewangan

Bertanggungjawab untuk mengawalselia semua pembelian, kewangan, akaun serta urusan pentadbiran Akademi Latihan.