Perubahan Maklumat Perkongsian Liabiliti Terhad

Bagaimana memaklumkan perubahan maklumat Perkongsian Liabiliti Terhad?

1.Memaklumkan Pendaftar dalam tempoh masa 14 hari dari tarikh perubahan secara online.

Akses https://www.myllp.com.my

2.Perubahan maklumat yang didaftarkan adalah seperti berikut : 

    • Perubahan alamat berdaftar
    • Perubahan alamat perniagaan
    • Perubahan jenis perniagaan
    • Perubahan maklumat pekongsi dan pegawai pematuhan


Siapa yang boleh memaklumkan perubahan ?

Pegawai Pematuhan


Fi? 

RM30.00