Perkhidmatan Piagam Pelanggan

Suruhanjaya Syarikat Malaysia berazam untuk memproses, meluluskan dan mendaftarkan permohonan yang lengkap dengan pantas dan efisyen dalam tempoh-tempoh berikut:

A.  PENDAFTARAN PERNIAGAAN

Aktiviti Masa
 • Pendaftaran perniagaan baru

1 jam

 • Pendaftaran perubahan butir-butir maklumat perniagaan

1 jam

 • Pembaharuan pendaftaran perniagaan

15 minit

 • Pendaftaran penamatan perniagaan

15 minit

* Permohonan untuk kelulusan nama perniagaan sahaja, tanpa mendaftarkan perniagaan boleh dilakukan.

 

B.  PEMERBADANAN SYARIKAT

Aktiviti Masa
 • Pemerbadanan syarikat

1 hari

 • Pertukaran taraf syarikat

1 hari

 • Pertukaran nama syarikat

1 hari

 • Permulaan perniagaan syarikat  awam

1 hari

 • Pendaftaran gadaian

2 hari

 • Kelulusan surat ikatan amanah

5 hari

 • Pendaftaran prospektus

3 hari

 • Salinan dokumen syarikat yang  tidak disahkan

30 minit

 • Salinan dokumen syarikat yang  disahkan

1 jam

* Permohonan untuk kelulusan nama syarikat sahaja, tanpa memperbadankan syarikat boleh dilakukan.

 

** Tempoh dikira dari masa bayaran diterima sehingga sijil diserahkan.

Laporan Status Piagam Pelanggan SSM