Perakuan Tahunan

Perakuan Tahunan perlu diserah simpan setiap tahun dalam masa 90 hari daripada tarikh berakhir tahun kewangan. 

Perakuan Tahunan pertama perlu diserah simpan tidak lewat daripada 18 bulan dari tarikh pendaftaran Perkongsian Liabiliti Terhad.


Bagaimana serah simpan Perakuan Tahunan?

Secara atas talian melalui akses https://www.myllp.com.my


Siapa boleh serah simpan Perakuan Tahunan ?

Pegawai Pematuhan


Fi? 

RM200


Rujukan :