PENGURUSAN EKSEKUTIF SSM

YBHG. DATO' ZAHRAH ABD WAHAB FENNER
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
zahrah@ssm.com.my

ROSLI HAJI AHMAD
TIMBALAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF (PERKHIDMATAN KORPORAT)
arosli@ssm.com.my

KHUZAIRI YAHAYA
TIMBALAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF (PENDAFTARAN & PERKHIDMATAN PERNIAGAAN)
khuzairi@ssm.com.my

NOR AZIMAH ABDUL AZIZ
TIMBALAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF (KAWAL SELIA & PENGUATKUASAAN)
azimah@ssm.com.my

AMIR AHMAD
PENGARAH
BAHAGIAN AKADEMI LATIHAN & PENGURUSAN PENGETAHUAN
amir@ssm.com.my

AZNORASHIQ MOHAMED ZIN
PENGARAH
BAHAGIAN PEMATUHAN
aznorashiq@ssm.com.my

MUHAMAD FARIS OTHMAN
PENGARAH
BAHAGIAN PERKHIDMATAN PENDAFTARAN
faris@ssm.com.my

AIDA ADHHA ABU BAKAR
PENGARAH
BAHAGIAN PENDAKWAAN & LITIGASI
aidaadhha@ssm.com.my

REZY IZWAN RAMLY
PENGARAH
BAHAGIAN SIASATAN
rezy@ssm.com.my

ZARINA ABDUL SAMAD
PENGARAH
BAHAGIAN KEWANGAN & AKAUN
aszarina@ssm.com.my

AZIZAH ROHANI
PENGARAH
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT &
KOMUNIKASI
azizahr@ssm.com.my

FARID AHMAD
PENGARAH
BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
& PERKHIDMATAN PERNIAGAAN BAHARU
farid@ssm.com.my

MOHAMAD SHAHREN MOHAMAD YUSRI
PENGARAH
BAHAGIAN STRATEGI & KOMUNIKASI KORPORAT
shahren@ssm.com.my

SAMSIAH IBRAHIM  
PENGARAH
BAHAGIAN MODAL INSAN
samsiah@ssm.com.my

NORHAIZA JEMON 
PENGARAH
BAHAGIAN PEMBANGUNAN &
PERKHIDMATAN PERUNDANGAN
norhaiza@ssm.com.my