ANGGOTA SURUHANJAYA

SSM Chairman pictureYBhg. Dato’ Sri Jamil bin Hj. Salleh telah dilantik sebagai Pengerusi Suruhanjaya pada 15 Mac 2016. Beliau merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang Antropologi dan Sosiologi dari Universiti Malaya. Beliau juga merupakan pemegang diploma Pengurusan Awam dari Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN).

Dato’ Sri Jamil memulakan kerjaya beliau bermula pada tahun 1984. Beliau pernah menyandang pelbagai jawatan di beberapa kementerian dan badan kerajaan seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Jabatan Penjara Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan. Beliau pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) Kementerian Belia dan Sukan bermula tahun 2010, sebelum dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan pada 12 Jun 2013. Dato’ Sri Jamil mula menjalankan tugas sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan bermula 15 Mac 2016. 

 

 

 

AS_YBhgAishah

Prof. Dato’ Dr. Aishah telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 1 Januari 2011. Beliau adalah seorang Profesor Undang-Undang Korporat dan Insolvensi di Fakulti Undang-Undang, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang pengkhususan beliau adalah undang-undang syarikat dan kewangan korporat, regulasi sekuriti, bankrupsi dan insolvensi. Beliau mula mengajar undang-undang syarikat dan perkongsian sejak   tahun 1989, dan antara bidang kepakaran  beliau yang lain  adalah undang-undang tenaga dan pengawseliaan korporat. Prof. Dato’ Dr. Aishah banyak menghasilkan penulisan untuk pelbagai jurnal akademik terbitan Malaysia dan Britain tentang undang-undang syarikat, sekuriti dan insolvensi. Prof. Dato’ Dr. Aishah menerima Ijazah Sarjana Muda LLB (Hons) daripada Universiti Malaya, Ijazah Sarjana Undang-undang daripada University of Kent dan Ijazah Doktor  Falsafah Undang-undang daripada University of London. 

Prof. Dato’ Dr. Aishah pernah menjadi ahli Malaysian Corporate Law Reform Steering Committee (CLRC). Beliau juga pernah dilantik sebagai   Penasihat Undang-undang UKM Holdings, yang merupakan cabang korporat Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga mantan Anggota Lembaga Pengarah Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK). Beliau juga merupakan Ahli Eksekutif Kounsel, Pusat Undang-undang Antarabangsa dan Kajian Undang Undang,  Pejabat Peguam Negara  Malaysia (I-Cells), an Ahli Lembaga Penasihat Harta Intelek UKM. Prof. Dato’ Dr. Aishah juga merupakan Pesuruhjaya Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM). Beliau juga merupakan Felo Akademi Sains Malaysia. 

 

 

YB Abdullah Hj. SaidolYB Abdullah Hj. Saidol telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 2 Januari 2015. Beliau merupakan graduan Undang-Undang dari ITM (UiTM) dan mempunyai 20 tahun pengalaman dalam sektor korporat. Beliau pernah bekerja di Bursa Saham Kuala Lumpur (KLSE) dan Research Institute of Investment Analysis Malaysia (RIAAM). YB Abdullah merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri Semop, Sarawak.

 

 

 

 

 

 

Encik Othman bin Semail YBhg. Dato’ Othman bin Semail berkelulusan Ijazah Sarjana Pengurusan Kewangan dan telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 2 Januari 2015. Beliau memulakan kerjaya di dalam perkhidmatan awam pada 1982 sebagai Penolong Pegawai Pertanian di RISDA. Beliau seterusnya telah berkhidmat sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik di Kementerian Perusahaan Utama dan seterusnya di Kementerian Kewangan sehingga sekarang. Dato’ Othman merupakan Timbalan Setiausaha Bahagian di Sektor Dasar Perolehan Kerajaan & Akreditasi, Bahagian Perolehan Kerajaan, sebelum dilantik sebagai Setiausaha Bahagian Perolehan Kerajaan.

 

 

 

 

 

YB Dato’ Ikmal Hisham Bin Abdul Aziz

YB Dato’ Sri Ikmal Hisham bin Abdul Aziz telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya pada 1 Disember 2015. Beliau merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Sains dalam bidang Kejuruteraan Sivil dari University of Tennessee, Amerika Syarikat. YB Dato’ Sri Ikmal Hisham merupakan Pengerusi Mara Incorporated Sdn. Bhd yang merupakan anak syarikat MARA. Beliau juga merupakan Pengarah Urusan Noble Twin Sdn. Bhd. dan TJM Sdn. Bhd. Beliau sebelum ini pernah dilantik sebagai Pengarah Bebas di Taiping Super Berhad dan OSK Property Holdings Berhad, di samping menjadi Pengerusi Jawatankuasa Audit OSK Property Holdings Berhad selama lebih 4 tahun. 

YB Dato’ Sri Ikmal Hisham merupakan Ahli Parlimen Tanah Merah sejak 2013.  

 

 

 

 

 

YBhg. Dato' Zaidon Haji AsmuniYBhg. Dato’ Zaidon bin Hj. Asmuni,  yang berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Hons) dari Universiti Sains Malaysia telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya bermula 1 Julai 2016. Beliau memulakan kerjaya sebagai Pegawai Tadbir Diplomatik pada 1981 di Kementerian Dalam Negeri. Beliau telah berkhidmat dalam pelbagai jabatan di Kementerian tersebut, Dato’ Zaidon pernah berkhidmat sebagai Pengarah Bahagian Pentadbiran Jabatan Imigresen Malaysia, dan sebagai Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA). Beliau seterusnya dilantik sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik) Kementerian Belia dan Sukan. Dato’ Zaidon merupakan mantan Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

 

 

 

YBhg. Datuk Seri Professor Dr. Haji Khairil Annas

YBhg. Datuk Seri Profesor Dr. Haji Khairil Annas bin Jusoh telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya mulai 1 Januari 2017. Beliau memperolehi Ijazah Kedoktoran Falsafah (Ph.D) Pentadbiran Perniagaan dalam bidang Kepimpinan dan Politik dari Asia e University (AeU), Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) dalam bidang Kewangan dan Perbankan Islam dari Universiti Islam Antarabangsa (UIA), Sarjana Undang-Undang Antarabangsa (LL.M) dari Universiti Cambridge dan Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian Kelas Pertama (LL.B) dari Universiti Islam Antarabangsa (UIA). Beliau juga telah diterima masuk sebagai Peguambela dan Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya pada 16 Januari 1996, dan juga merupakan seorang Jaksa Pendamai (JP) sejak 2009.

YBhg. Datuk Seri Profesor Dr. Haji Khairil Annas merupakan tokoh termuda menjadi Felo Emeritus Malaysian Institute of Management (EFMIM). Beliau turut berpengalaman di bidang korporat dan swasta sebelum sepenuh masa menumpah khidmat sebagai Pegawai Khas dan kini dilantik secara rasmi sebagai Penasihat kepada YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia. 

Bersesuaian dirinya sebagai seorang ilmuwan dan dilantik menjadi Profesor Adjung, Felo Kanan serta Profesor Tamu di pelbagai Institusi Pengajian Tinggi, selain di balik tabir politik tanah air, beliau merupakan seorang penulis prolifik yang telah menyunting dan mengkaryakan lebih 17 buah buku. YBhg. Datuk Seri Profesor Dr. Haji Khairil Annas juga adalah Pengerusi Lembaga Penasihat Perpustakaan Negara Malaysia

 

YB Dato’ Hasbullah bin Osman

YB Dato’ Hasbullah bin Osman telah dilantik sebagai Anggota Suruhanjaya pada 1 April 2017. Beliau merupakan pemegang Ijazah Sarjana Muda Pengurusan dari Open University Malaysia (OUM). YB Dato’ Hasbullah merupakan Penasihat Felda Global Ventures dan juga Ahli Lembaga Pengarah Malaysia Design Development Centre (DDEC) yang merupakan anak syarikat MARA. Beliau juga merupakan Pengerusi Perak ITC Sdn Bhd., sebuah anak syarikat Perbadanan Kemajuan Negeri Perak.

YB Dato’ Hasbullah bin Osman merupakan Ahli Parlimen Gerik sejak 2013.  

 

 

 

 

 

 

Dato' Zahrah Abd Wahab FennerYBhg. Dato' Zahrah Abd Wahab Fenner merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Sebelum pelantikan beliau sebagai KPE pada 1 Januari 2015, beliau merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Perkhidmatan) [TKPE (Perkhidmatan)] bermula pada 1 Jun 2002. Dato' Zahrah merupakan pemegang Ijazah Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Kebangsaan Malaysia, ahli majlis Institut Akauntan Malaysia (MIA) dan merupakan Akauntan Bertauliah. Beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa Kelulusan dan Pelaksanaan, Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar Malaysia (IRDA) dan juga ahli majlis Institut Akauntan Malaysia (MIA) sejak 16 Julai 2011. Ketika beliau memegang jawatan sebagai TKPE (Perkhidmatan), beliau menerajui Bahagian Sumber Korporat, Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Bahagian Akademi Latihan (COMTRAC) dan Seksyen Perhubungan Awam.

Dato' Zahrah memulakan kerjayanya sebagai Penasihat Akauntan di Jabatan Kastam dan Eksais DiRaja antara Ogos 1984 hingga April 1992 selaku penasihat hal ehwal berkaitan penilaian mutu antarabangsa secara praktis di pasaran terbuka. Dato' Zahrah telah menyertai Kementerian Luar Negeri antara Mei 1992 sehingga Julai 1995 di mana beliau bertanggungjawab dalam akaun kewangan dan audit untuk Kedutaan Tinggi Malaysia di seluruh dunia. Kemudiannya beliau telah menyertai Pejabat Pendaftar Syarikat (ROC) pada 1995 sebagai Ketua Akauntan sehingga 16 April 2002. Apabila SSM ditubuhkan hasil daripada penggabungan antara Pejabat Pendaftar Syarikat (ROC) dan Pejabat Pendaftar Perniagaan (ROB), Dato' Zahrah telah dilantik sebagai TKPE (Perkhidmatan) SSM dan beliau telah memegang jawatan tersebut sehingga 2014.