Langkah Depan

Melangkah kehadapan, akademi latihan ini telah menganalisa dan membentuk/memformulakan program-program yang bersesuaian untuk meningkatkan daya saing antara staf-staf SSM dan pihak berkepentingan. Akademi latihan ini juga sedang mengembangkan pelbagai program untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran pihak berkepentingan dan pekerja dalaman dalam mewujudkan komuniti perniagaan secara sihat yang akan terus berkembang maju sehingga ke peringkat global.