Ketua Pegawai Maklumat

Chief Information Officer

AZIZAH ROHANI
Ketua Pegawai Maklumat
Suruhanjaya Syarikat Malaysia 

Email : azizahr[at]ssm.com.my