Ketua Pegawai Maklumat

Chief Information Officer

KHUZAIRI YAHAYA
Ketua Pegawai Maklumat
Suruhanjaya Syarikat Malaysia 

Email : khuzairi[at]ssm.com.my