Ketua Pegawai Maklumat

Chief Information Officer

KHUZAIRI YAHAYA
Ketua Pegawai Maklumat
Suruhanjaya Syarikat Malaysia 

Telefon : 03-2299 5505
Faks : 03-2299 5504
Email : khuzairi[at]ssm.com.my