Fi Pendaftaran Perniagaan dan Syarikat

  • Jadual Fi Pendaftaran Perniagaan
Aktiviti Fi
Pendaftaran Baru Nama tred – RM60 setahun
Nama Sendiri - RM30 setahun
Cawangan - RM5 setahun bagi setiap cawangan
Perubahan maklumat perniagaaan RM20
(Penambahan cawangan - RM5 setahun bagi setiap cawangan)
Pembaharuan pendaftaran perniagaan Nama tred – RM60 setahun
Nama Sendiri - RM30 setahun
Cawangan - RM5 setahun bagi setiap cawangan
Maklumat perniagaan RM10.00