Dataset

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) mengambil inisiatif untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk memaparkan set data yang boleh dikongsi, dicapai dan digunakan semula oleh orang ramai, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan yang tidak menyalahi undang-undang.

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Berikut dilampirkan dataset SSM yang telah diletakkan di bawah Dataset MAMPU.

Tajuk Format
Senarai Syarikat Menurut Jaminan Dengan Perkataan 'Berhad' CSV
Senarai Syarikat Menurut Jaminan Tanpa Perkataan 'Berhad' CSV
Jumlah Pendaftaran Perniagaan Online XLS
Pemerbadanan Syarikat Melalui MyCOID Di Malaysia XLS
Jumlah Perkongsian Liabiliti Terhad(PLT) Yang Didaftarkan Dengan SSM Di Malaysia XLS
Jumlah Syarikat Yang Di Perbadankan Di Malaysia Dengan SSM XLS
Jumlah Perniagaan Berdaftar Dengan SSM Di Malaysia XLS